Your browser does not support JavaScript or You have disabled it. Most of the features will not work so please enable JavaScript!

Klíště

Lymská borelióza: Neznámá epidemie

Obsah článku:

 

Autoři D. J. Fletcher a Tom Klaber

Miliony lidí s diagnózou roztroušená skleróza, fibromyalgie, Alzheimerova choroba, chronický únavový syndrom a další degenerativní onemocnění může trpět Lymskou boreliózou (LB), která jejich zdravotní stav způsobuje nebo k němu alespoň přispívá.

Zapomeňte téměř na všechno, co si myslíte, že víte o Lymské borelióze (LB).

Není to vzácné onemocnění ale epidemie. Jejím původcem není jen klíště; může být předána také jiným hmyzem, včetně blech, klíšťat, komárů a roztočů - a kontaktem člověka s člověkem.

LB se obvykle ani neprojeví vyrážkou ve spojitosti s bodnutím; stane se tak pouze u menšiny případů. A kromě těch případů, kdy je diagnostikována v raném stadiu, je LB zřídkakdy vyléčitelná jednoduchými antibiotiky. Konečně, LB není jen nemoc, která nám způsobí "únavu a bolest" – může zcela zničit život člověka a stát se dokonce i fatální.

Lymská borelióza může být ve skutečnosti nejzákeřnější a maximálně infekční onemocnění naší doby. Nick Harris, Ph.D., prezident IgeneX, Inc., výzkumné a zkušební laboratoře v Palo Alto, v Kalifornii, prohlašuje: "Kdyby nebylo AIDS, Lymská borelióza by byla číslem jedna v infekčních onemocněních ve Spojených státech a západní Evropě."

LB byla poprvé rozpoznána ve Spojených státech v roce 1975, po tajemné epidemii artritidy u města Lyme ve státě Connecticut. Teprve v roce 1982 byly identifikovány spirochéty, které LB způsobují. Následně byla nemoc pojmenována Borrelia burgdorferi (Bb), a to na počest Willyho Burgdorfera, Ph.D., průkopníka a výzkumného pracovníka.

Mnozí nyní považují tuto nemoc, zvanou Lymská borelióza, za více než pouhou infekci, ale spíše jako komplexní onemocnění, které se může skládat z dalších souvisejících infekcí, především parazitních patogenů Babesia a Ehrlichia.

Studie na zvířatech prokázaly, že za méně než týden po infikování jsou již Lymské spirochéty hluboce zakořeněny uvnitř šlachy, svalů, tkáně, srdce i mozku.

"Z více než 5000 dětí, které jsem léčil, se jich s touto nemocí narodilo 240," říká Dr. Jones, který se specializuje na dětské a dorostové lékařství. "U dvanácti dětí, které byly kojeny, se LB vyvinula následně.

Bb může být přenesena mimoplacentárně i při oplodnění in vitro; viděl jsem osm dětí infikovaných tímto způsobem. Lidé z Asie, kteří ke mně přicházejí s klasickou vyrážkou způsobenou LB, byli napadeni blechami a komáry."

Gregory Bach, lékař osteopat, představil studii o přenosu prostřednictvím spermatu na zasedání Americké psychiatrické asociace v listopadu 2000. Potvrdil DNA Bb ve spermatu pomocí PCR test (polymerázová řetězová reakce).

Dr. Bach o Bb mluví jako o "bratru" syfilidových spirochét, kvůli jejich genetickým podobnostem. Z toho důvodu, když léčí pacienta s LB, který je ve vztahu, často léčí i partnera; jinak, jak říká, si mohou předávat Bb tam a zpět, a nakažovat se navzájem.

Dr. Tangová přidává další možné způsoby infekce: "Přenos může nastat i cestou krevní transfúze, po kousnutí komárem či jiným hmyzem." Dr. Cowden tvrdí, že rovněž nepasterizované kozí nebo kravské mléko může infikovat člověka Bb.

Nespolehlivé testy lymské boreliózy

Jaký je důvod pro rozpor mezi statistikami vlády a zkušenostmi předních lékařů? Jak říká Dr. Jones, "kritéria Centra pro kontrolu a prevenci chorob CDC (Centers for Disease Control and Prevention) byla vyvinuta pouze z důvodu dozoru, nikdy nebyla určena pro diagnostiku.

V případě LB jde o klinickou diagnózu. Důkazy pomocí testu mohou být použity na podporu klinické diagnózy, ale nedokazují, kdo má LB. Asi 50% pacientů, které jsem viděl, bylo séronegativní [krevní test negativní] na LB, splňovali však všechna klinická kritéria."

Většina standardních testů používaných ke zjištění výskytu LB jsou notoricky nespolehlivé. Jak vysvětluje Dr. Harris, "napoprvé jsou pacienti obvykle testováni na protilátky Western Blot. Tento test není pozitivní bezprostředně po expozici Bb a pouze 60% nebo 70% lidí prokáží protilátky Bb."

Dr. Cowden upřednostňuje dva testy, vyvinuté lékařkami Dr. Whitakerovou a Dr. Lidou Mattmanovou, Ph.D., z vedení Institutu Nelson Medical Research ve Warrenu, ve státě Michigan. Nicméně, oba tyto testy zatím nezískaly souhlas FDA (Food and Drug Administration) pro diagnostické použití.

Jak vysvětluje Dr. Whitakerová, "vyvinuli jsme test rychlé identifikace Bb (RIBb). Pro detekci se používá vysoce čištěná fluoreskující skvrna protilátek specifická pro Borrelia burgdorferi (Bb). Tento test poskytuje výsledky během 20-30 minut, což je klíčové pro rychlé zahájení léčby."

Kultura testu Dr. Mattmanové také používá technologii fluorescenčního barvení protilátek, která umožňuje studovat živé kultury pod fluorescenčním mikroskopem. "Když je člověk nemocný," říká Dr. Mattmanová, "protilátky se svážou ve tkáních, což se nazývá imunitní komplex, a nejsou detekovány v krevní plazmě pacienta.

Není to tak, že by tam protilátka nebyla nebo by nebyla předložena; prostě jen není zjistitelná. To znamená, že testy, které jsou založeny na detekci protilátek, mají falešně negativní výsledky. "Testy Dr. Whitakerové a Dr. Mattmanové nehledají protilátky, ale organismy, a to stejným způsobem, jako je diagnostikována tuberkulóza.

Když Dr. Jones léčí pacienta s LB, který je ve vztahu, často léčí rovněž partnera; jinak, jak říká, že se budou Bb nakažovat neustále navzájem.

Existuje několik důvodů, proč je LB tak těžké testovat a také obtížně léčit. Vezměte si například terčovitou vyrážku – tzv. Erythma migrans, která by se měla objevit po kousnutí klíštětem nesoucím Lymské spirochéty.

Každý lékař, se kterým autoři mluvili, tvrdil, že tato vyrážka se objeví pouze u 30%40% nakažených lidí. Dr. Jones dokonce prohlašuje, že méně než 10% infikovaných dětí vykazuje vyrážku.

Zpět na začátek »

Nepolapitelný mistr - lymská borelióza (LB) se šíří po těle velmi rychle

Ještě důležitější je, že se LB může šířit po celém těle pozoruhodně rychle. Ve své klasické podobě spirochét se mohou bakterie smršťovat jako velký sval, točit se a tak se pohánět samy dopředu: kvůli této jakoby skákací aktivitě může skutečně plavat lépe ve tkáních než v krvi.

Může cestovat přes cévní stěny a pojivové tkáně. Studie na zvířatech prokázaly, že za méně než týden po infikování mohou být Lymské spirochéty hluboce zakořeněny uvnitř šlach, svalů, srdce a mozku. Pronikají do tkání, zdvojují se a ničí své hostitelské buňky. Někdy se buněčné stěny shluknou kolem bakterie a vytvoří jako by maskovací zařízení, čímž se vyhnou detekci v mnoha testech i před imunitním systémem organismu. Lymské spirochéty (Bb) jsou pleomorfní, což znamená, že mohou radikálně měnit podobu.

Ve formě CWD, tedy s nedostatečnou buněčnou stěnou, organismus LB postrádá informace o membráně potřebné pro imunitní systém a antibiotika, aby ji rozpoznaly a zaútočily. Dr. Mattmanová uvádí, že organismy s nedostatečnou buněčnou stěnou jsou více než vhodně nazývány divergentní z hlediska buněčné stěny.

Lymské spirochéty se mohou nejen změnit z klasické spirály do kulatého tvaru, ale také zpět do spirály.

Ale hlavním důvodem, proč je LB tak odolná proti detekci a terapii je ta vlastnost, že může radikálně změnit svou podobu – je pleomorfická. Jak vysvětluje Dr. Whitakerová, "zkoumali jsme krevní vzorky více než 800 pacientů s klinicky diagnostikovanou LB pomocí testu RiBb a jen zřídka jsme viděli Bb, ale hlavně nedostatečné formy buněčných stěn.

Problém je v tom, že CWD organismus nemá pevnou vnější membránu držící informaci – tedy cíl, který by umožnil našemu imunitnímu systému a lékům útok, nebo alespoň detekci nejaktuálnějšími testy."

Jakožto organismu s nedostatečnou buněčnou stěnou, tvrdí Dr. Mattmanová, je Borrelia burgdorferi velmi různorodá co do svého vzhledu, činnosti i zranitelnosti. A Dr. Cowden dodává: "Protože je Bb velmi pleomorfní, nemůžete očekávat, že zabere jakékoliv antibiotikum. Bakterie spolu rovněž sdílejí genetický materiál, takže potomci příštího bakteriálního onemocnění mohou mít novou genetickou sekvenci, která bude antibiotikům odolávat."

 

Zpět na začátek »

Klinická diagnóza lymské boreliózy (LB)

Všichni lékaři, kterých se autoři dotazovali, měli své vlastní testovací preference, ale každý z nich trval na tom, že klinická diagnóza LB, se provádí opakovaným testováním.

"Zkoumali jsme historii a příznaky pacienta, jeho genetické sklony, metabolismus, minulé problémy s funkcí imunitního systému nebo infekce," vysvětluje Dr. Bock, „jakož i historii a trvání léčby antibiotiky, související nákazy, výživu, status stopových prvků a také psychospirituální faktory."

Dr. Tangová používá všechna výše uvedená kritéria, navíc však také analyzuje krev pomocí mikroskopu metodou zástinu – přestože varuje, že to, že nespatří spirochéty, neznamená, že pacient nemá LB.

Dr. Cowden také využívá testování svalů a elektrodermální screening. Dr. Burrascano zase sestavil důležitý seznam diagnostických kritérií a kompletní výčet symptomů.

"Obzvláště při pediatrickém screeningu," říká Dr. Jones, "se ptáme na náhlé, někdy jemné změny v chování nebo kognitivních funkcích jako je ztráta dovedností nebo ztráta schopnosti učit se novým vjemům; dítě si nechce hrát ani jít ven; má horečku, je citlivé na světlo a hluk.

Pokud má člověk více těchto projevů současně, víme, že je přítomen zánětlivý nebo infekční proces. Charakteristickým znakem LB je únava, která nezmizí s odpočinkem."

U žen Dr. Barkleyová zjistila, že testování v době menstruace zvyšuje pravděpodobnost objevení přítomnosti Borrelia burgdorferi (Bb)." Ženy s LB totiž mají zhoršení příznaků kolem menstruace," vysvětluje.

"Pokles jak estrogenu, tak progesteronu ke konci menstruačního cyklu je u pacientek s LB spojen se zhoršením symptomů."

Zpět na začátek »

Antibiotická léčba lymské boreliózy (LB)

Všichni zastupitelé úřadů, se kterými autoři hovořili, považovali antibiotika za primární léčbu LB, avšak s tím, že akceptovaná "standardní" antibiotická terapie je nedostatečující (v délce a typu přijatelném pro pojišťovny, Organizaci pro udržení zdraví HMO, tradičních lékařů, atd).

LB je někdy klasifikována dle svých fází – časná či chronická, nebo lokalizovaná či rozšířená. "Největší rozdíl je mezi počátečním a chronickým stádiem," říká Dr. Whitakerová.

"Na začátku je napadeno mnoho orgánových systémů, zatímco pacient nemusí pociťovat žádné příznaky.

Postupem času vidíme více systémových příznaků v rámci celého těla, zejména u centrální a periferní nervové soustavy, pohybového, kožního a oběhového systému.

Mnoho případů LB diagnostikují psychiatři. Dr. Brian Fallon studuje kognitivní a jiné neuropsychiatrické projevy."

Problémem je, říká Dr. Barkleyová, že "neexistuje adekvátní model léčby. Takže pokud lékař řekne, že máte LB a léčí vás standardní antibiotickou léčbou, a vám není lépe, dostaví se myšlenka, že musí být chyba ještě někde jinde, jako je například autoimunitní problém, protože jinak byste primárně neměli LB.

Krátkodobá orální antibiotika jsou účinná při léčbě lokalizované LB, ale v případě rozšířené LB jsou zapotřebí buď intravenózně podávaná antibiotika, nebo dlouhodobé užívání orálních antibiotik."

Ve své pravidelné praxi se Dr. Bock vždy snažil vyhnout antibiotikům. Ale, jak sám říká: "Když se vrátíme na příklad k syfilidě, její spirochéty se mohou schovávat a pak znovu objevovat, což z nich dělá závažné, devastující neurologické onemocnění. Toto riziko bych v případě Bb nedoporučoval."

Většina lékařů doporučuje okamžité krátké užívání antibiotik pro každého, koho kousne klíště, nebo kdo vykazuje určité symptomy. "Imunitnímu systému to chvíli trvá, než začne tvořit protilátky," říká Dr. Barkleyová.

"Rovněž testování LB jinak než prostřednictvím kožní biopsie z aktivní vyrážky do 14 dnů po kousnutí, může přinést neprůkazné výsledky. K příznakům LB patří horečka, noční pocení, únava nebo chřipkové onemocnění, které se do tří až pěti dní nezlepší.“ Další příznaky hlášené lékaři jsou ztuhlý krk, dlouhotrvající bolest kloubů a svalů, bušení srdce, zamlžený mozek nebo silné bolesti hlavy.

"Shromažďuji všechny počáteční příznaky a projevy a snažím se je vyřazovat vylučovací metodou jeden po druhém," říká Dr. Jones. Nicméně varuje, že se "délka léčby může u každého jedince lišit. Pokud někdo přestane užívat antibiotika předčasně, rozvine se odolnější infekce Bb, která způsobí větší poranění mozku a těla."

Zpět na začátek »

Doplňková léčba lymské boreliózy (LB)

Žádný z těchto lékařů se nespoléhá pouze na antibiotika; používáme rovněž prostředky na posílení imunitního systému.

"Imunitní systém může být schopen nedostatečně reagovat v případě, že má pacient mnoho toxinů," tvrdí Dr. Bock. "A k tomuto přetížení ještě přidáme antibiotika. Pro obecnou podporu imunity proto použijeme houby Maitake a Reishi, ženšen a astragalus.

"Přístupy přírodní medicíny zahrnují protizánětlivé eikosanoidy, jako je rybí tuk a olej ze semen brutnáku lékařského, vysoce hodnotné multivitaminové a minerální formule, CoQ10 a další mitochondriální živiny, kognitivní látky jako je karnitin a některé rostlinné extrakty.

Akupunktura v kombinaci s fyzioterapií pomůže často snížit bolest.

Dr. Cowden přednáší o přírodních imunoterapeutických látkách. Jeho doporučení jsou následující: "Transferové faktory - ImmuneFactor 2 a CellResponse jsou dobré produkty; Thymic Protein A; kombinace léčivých hub jako ImmPower AHCC; glyconutrienty Ambrotose; arabinogalaktan (Larix), polysacharid na posílení imunity; a Astragalus Supreme."

Dr. Cowden také uvádí, že "pokud používáte farmaceutická antibiotika, budete muset použít bylinná antimykotika pro snížení stresu jater a ledvin."

Změny životního stylu

"Vyhněte se sacharidům, protože ty přiživují tato bakteriální onemocnění," radí Dr. Cowden. "Je velmi důležité vyvážit pH slin mezi 6,7 a 7,0. Dostatečné množství minerálů ze stravy hodnotu pH sníží. Snížení stresu pH zvýší; Tak identifikujeme a odstraníme potraviny, živiny a inhalační alergie. Měli byste identifikovat svůj nutriční typ a potom postupovat podle vhodné stravy.

Extrakt z grapefruitových jadérek a některé další látky, včetně vitamínu C, mohou narušovat příjem antibiotik tkáněmi a učiní je méně efektivními. Vezměte si co nejméně neesenciálních doplňků – poraďte se s lékařem odborníkem na výživu. A jejich užívání načasujte co nejdéle po použití antibiotik."

Dr. Bock připomíná, že "je také důležité podporovat endokrinní systém. V některých případech se kognitivní schopnosti zlepší po léčbě subklinické hypotyreózy. Chronický stres může potlačit funkce imunitního systému. Ovládejte proto účinky stresu na své tělo.

Používejte relaxační techniky a biofeedback. Najděte si skupinu pro společnou emoční podporu."

Během své praxe Dr. Jones zjistil, že "úžívání acidophilus a jiných probiotik je vždy důležité. [Antibiotika zabíjejí střevní flóru, která je však nezbytná pro trávení a imunitní funkce; probiotika jako lactobacillus střeva znovu upraví.]

Držte se dál nebo výrazně omezte příjem alkoholu. Vytvořte si zdravější životní styl. Odpočinek je také zapotřebí. Zjistili jsme, že rodič, který má dítě s LB, často zažívá pocity viny. S těmito obtížnými pocity se taky musí pracovat. Zdůrazňuji, že to není chyba rodičů; před LB nemůžete své dítě uchránit. "

 

Zpět na začátek »

Současná omezení léčby Borrelia burgdorferi (Bb)

Žádný z odborníků, se kterými autoři vedli konzultace, nedokázal tvrdit, že by zcela pochopili lymskou boreliózu (LB), nebo že by byli schopni LB zcela a v každém případě vyléčit. U některých pacientů infikovaných Bb se příznaky LB nemusejí nikdy projevit.

Někteří pacienti onemocní brzy po nakažení. Léčba musí být upravena podle individuálních potřeb pacienta a může se značně lišit. "Někteří pacienti se mohou zbavit LB i bez antibiotické léčby," tvrdí Dr. Barkleyová. "Nicméně druhým extrémem je, že i s antibiotiky někteří lidé s LB na tuto nemoc zemřeli."

Jak tvrdí Dr. Jones, "viděli jsme děti staré jeden den nebo 18 let, u nichž si nemoc vyžádala antibiotickou léčbu v délce užívání od tří měsíců do šesti let. Léčili jsme antibiotiky několik pacientů po velmi dlouhou dobu a prováděli sledování tak dlouho, jak bylo potřeba, i 15 let po ukončení léčby.

Kritériem pro ukončení terapie je, že pacient musí být po dobu dvou měsíců naprosto bez příznaků LB, bez signálů LB vyvolaných jinou infekcí nebo menstruací ani "Herx" - Jarisch-Herxheimerova reakce těla, projevující se náhlým zhoršením příznaků po podání antibiotik.

"Existuje jen velmi málo příznaků, které nemusíte považovat za příznaky LB," tvrdí Dr. Cowden. "Více než 50% chronicky nemocných lidí může mít LB, která právě přispívá k jejich stavu."

Situace je nyní velmi obtížná. "Je to smutné, jak jsme na tom s touto nemocí," říká Dr. Cowden. "Předpokládá se, že nejpve začnete se "standardní" léčbou, než se obrátíte k alternativní léčbě. A tuto skutečnost musíme změnit směrem k logickému, integrovanému přístupu."

Podnět k této změně musí přijít nejen ze strany pacienta, který byl klasicky nakažen kousnutím klíštěte, ale ze strany těch, kteří trpí "nevysvětlenými" bolestmi svalů a kloubů, nevýslovnou únavou a poruchou kognitivních funkcí – nebo těch, kteří jsou postiženi degenerativním onemocněním, které můž být způsobeno nebo zhoršeno LB.

Je vlastně úkolem pacientů, aby informovali své lékaře o nedostatečnosti standardního testování a nutnosti použití technologií, jako je elektrodermální screening a mikroskopická metoda zástinu. Rovněž by se měli politicky angažovat jakožto zájmová skupina s LB, jak zde uvádím, a bojovat za své právo na řádnou lékařskou péči.

Čím dříve je lymská borelióza (LB) diagnostikována, tím snáz se léčí

Pro lidi s chronickými symptomy LB může cesta k zotavení trvat dlouho. Nicméně pomocí komplexní integrační léčby – tzn. kombinací toho nejlepšího ze zásad konvenční a alternativní medicíny – se jejich zdravotní stav může neustále i dramaticky zlepšovat.

Zpět na začátek »

Shrnutí a odkaz na článek o léčbě Dr. Klinghardta

Komentáře Dr. Mercoly

Nedávno jsem se dozvěděl, že Dr. Whitakerová, která je jedním z předních odborníků na LB v zemi, působila jako průkopník v oblasti technologie neurostrukturální integrace (NST), Bowenovy techniky, téměř deset let. Vlastně odešla do Austrálie, aby se to zde naučila.

Je přesvědčena, že NST je jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšné strategie léčby LB. Zjevně se jedná o mechanismus vyvažování autonomního nervového systému a sekundárního zlepšení imunitního systému.

Stejná byla i má zkušenost s revmatoidní artritidou.

Dr. Klinghardt, který pro tento článek nebyl interviewován, má rovněž značné množství klinických zkušeností s LB, a zjistil, že je účinná terapie včelím jedem.

Článek Dr. Klinghardta naleznete na stránkách nejenleky.cz zde.

Kontakty:

Marylynn S. Barkleyová, M.D., Ph.D. Div. of Biological Sciences 211 Briggs Hall University of California, Davis Davis, CA 95616 Tel: 530-752-0203 E-mail: msbarkley@ucdavis.edu

Steven Bock, M.D. Rhinebeck Health Center 108 Montgomery St. Rhinebeck, NY 12572 Tel: 845-876-7082 Fax: 845-876-4615 Website: www.rhinebeckhealth.com E-mail: sbock@rhinebeckhealth.com

Joseph Burrascano, M.D. 139 Springs Fireplace Rd. East Hampton, NY 11937 Tel: 631-324-7337 Fax: 631-329-0520

W. Lee Cowden, M.D. 1333 W. Campbell, #113 Richardson, TX 75080 Fax: 972-562-9740 E-mail: wlcowden@aol.com

Nick Harris, Ph.D. IgeneX, Inc. 797 San Antonio Rd. Palo Alto, CA 94303 Tel: 800-832-3200 Fax: 650-424-1196 E-mail: igenex@igenex.com Website: www.igenex.com

Charles Ray Jones, M.D. Pediatric and Adolescent Medicine and Lyme Disease 111 Park St., Suite F New Haven, CT 06511 Tel: 203-772-1123 Fax: 203-772-0682

Lida Mattman, Ph.D. Nelson Medical Research Institute 11664 Martin Rd. Warren, MI 48093 Tel: 810-755-6430 Fax: 810-755-4511

Katrina Tangová, M.D. Century Wellness Clinic 380 Brinkby Ave. Reno, NV 89509 Tel: 775-826-9500 Fax: 775-825-3301 Website: www.centurywellness.com E-mail: staff@centurywellness.com

JoAnne Whitakerová, M.D. Bowen Research and Training Institute, Inc. P.O. Box 627 Palm Harbor, Florida 34682 Tel: 727-937-9077 Fax: 727-942-9687 Website: www.bowen.org E-mail: bowenresearch@earthlink.net

Web:

Lymenet: The Lyme Disease Network Website: http://www.lymeneteurope.org/

Souvísející produkt

Podobné články

CUKR A JEHO PŘÍRODNÍ ALTERNATIVA

CUKR A JEHO PŘÍRODNÍ ALTERNATIVA Obsah článku Možnosti... celý článek

Správná výživa pro děti – pojistka dobrého...

Správná výživa pro děti – pojistka dobrého zdraví... celý článek