Your browser does not support JavaScript or You have disabled it. Most of the features will not work so please enable JavaScript!

Klíště

Lymská borelióza a léčba Dr. Klinghardta

Obsah článku:

Dr. Klinghardt

Autor: Dr. Mercola

Vyňato ze Spisů Dietricha Klinghardta, MD, Ph.D., editovala Eve Greenberg, LPC, CN, výzkumná reportérka a ředitelka Klinghardtovy neurobiologické akademie

V posledním desetiletí většina lékařů orientovaných na výsledek pozorovala významný posun: uvědomili si, že pacienti nejsou nemocní kvůli nedostatku vitamínů ani kvůli růstovému hormonu, ale že nejčastější příčinou utrpení klienta je toxicita a chronické infekce.

Sledovali jsme diskusi, která infekce by mohla být primární: bakterie mycoplasma, tiché viry, HHV-6, trichomoniáza, chlamydiová pneumonie, leptospiróza, mutovaný streptokok nebo co jiného?

Novým favoritem je Borrelia burgdorferi (Bb), na něhož někteří z nás dlouhou dobu nahlíželi jako na možný problém, který otevírá dveře všem ostatním infekcím a umožňuje jim vstoupit do systému. Dalším favoritem je Lymská borelióza (LB), která se stala populárním výrazem v oblasti alternativní medicíny.

Jelikož žádná z doporučených léčeb není pro žádný z mikrobů specifická, nikdy nemůžeme předpokládat, že opravdu víme, co jsme léčili, jakmile se pacient jednou uzdravil.

Mikrobioložka Gitte Jensen, PhD, prokázala, že čím jsme starší, tím více cizí DNA je připojena k naší vlastní DNA. Někde podél její linie napadnou patogenní mikroorganismy DNA hostitele a stanou se její trvalou součástí. Vzhledem k tomu, že používáme pouze 2 % naší DNA, může to být problém. Ve skutečnosti to může vést k celé řadě příznaků a chronických onemocnění.

Objevy génia Güntera Enderleina nás vyvádějí z obliga: jestliže se jeden mikrob může změnit na jiný, proč se obtěžovat a zjišťovat, čím jsme nakaženi? Kniha "Lab 257" naznačuje, že Bb je uměle vytvořeným organismem biologické války uniklý americké armádě (stejně jako mycoplasma incognitus a HHV 6).

Další autoři naznačují, že různé podtypy Borrelia, které způsobují nemoc u lidí, jako je B. afzelii a B. garinii, pravděpodobně existovaly déle než B. burgdorferi a vyskytují se přirozeně a byli s námi již dlouhou dobu, možná století nebo déle.

Stanovení diagnózy

Zdá se, že mnoho pacientů s roztroušenou sklerózou (MS), amyotrofická laterální sklerózou (ALS), Parkinsonovou chorobou, autismem, také s artritidou, chronickou únavou, sarkoidózou a dokonce i rakovinou, je infikováno Borrelia burgdorferi. Ale je nemoc způsobená infekcí nebo je to příležitostná infekce prostě se vyskytující u lidí oslabených jinou nemocí?

Má zkušenost je založena na následujících faktech:

 • přímý mikroskopický důkaz přítomnosti Borrelia burgdoferi (BB) a jiných spirochet
 • informace od mnoha postižených klientů
 • mé vlastní klinické vzdělávání a zkušenosti (30 let v lékařské praxi, 15 let odborník na Bb)
 • testování ART (testování autonomní reakce), které je tou nejmodernější a vědecky ověřenou metodou testování svalové hmoty
 

Pravidelné laboratorní parametry způsobené Lymskou boreliózou:

 • abnormální lipidový profil (středně zvýšený cholesterol se značným převýšením LDL)
 • inzulinová rezistence
 • Hraniční nízký počet bílých krvinek, normální sedimentace i CRP 
 • Testy hormonů štítné žlázy v normě, ale pozitivní Barnesův test a vynikající reakce na podání T3 
 • Typ 2 (vysoká hladina kortizolu, nízká hladina DHEA / Dehydroepiandrosteron) nebo typ 3 – selhání nadledvin (nízká hladina kortizolu a DHEA) 
 • Nízká hladina testosteronu a DHEA 
 • Snížená koncentrace moči (nízká specifická hmotnost) 
 • Komplexní změny cytokinů, interferonů, NK buněk (přirození zabíječi), ukazatelů bílých krvinek, atd.
 

Borrelia burgdoferi (Bb) má tendenci infikovat B-lymfocyty a jiné složky imunitního systému, které jsou zodpovědné za tvorbu protilátek, které jsou pak měřeny testem ELISA nebo testem Western blot. Vzhledem k tomu, že tvorba protilátek je u infikovaných jedinců významně narušena, nemá smysl používat tyto testy jako zlatý standard či měřítko pro přítomnost Bb.

Jsme si rovněž vědomi, že v endemických oblastech v USA je nositelem Bb a obdobných infekcí až 22 % bodavých much a komárů. Na JV Německa a ve východní Evropě bylo prokázáno 12 % komárů jako infikovaných. Navíc mnoho pavouků, much, vší a dalšího bodavého hmyzu přenáší spirochéty a obdobné infekce. To, že by přisátí klíštěte mělo být pro praktického lékaře podmínkou pro to, aby vůbec zvážil možnost infekce Bb, se zdá být cynické a kruté.

Chceme-li použít běžné diagnostické testy jako je Western Blot, musíme myslet na tyto paradoxy:

 • pacient musí být léčen efektivním způsobem dřív, než se zotaví natolik, aby produkoval protilátky, které jsou pak vyhledávány v testu 
 • pozitivní Western Blot test ukazuje, že poskytnutá léčba byla účinná do určité míry
 • negativní Western Blot test není a nemůže prokázat nepřítomnost infekce
 

Poté, co jsme se dali zcela jinou cestou, uvědomili jsme si, že dnes mnozí, ne-li většina Američanů, mohou být nositeli infekce. Většina nakažených lidí má příznaky, ale závažnost a druh příznaků se značně liší.

Mikroby často napadnou tkáně, které byly poraněné: naše chronické bolesti krční páteře nebo ischias opravdu mohou znamenat infekci Bb. Totéž může platit pro chronický problém temporomandibulárního čelistního kloubu, únavu nadledvin, dysfunkci štítné žlázy, refluxní chorobu jícnu (GERD) a mnoho dalších zdánlivě nesouvisejících příznaků.

Mnoho příznaků Bb bývá zaměňováno za problémy přirozeného nebo předčasného stárnutí!!!

Ve většině případů je diagnóza aktivní infekce Bb stanovena pouze v případě, že příznaky jsou závažné, přetrvávající, jasné, a když již bylo vyzkoušeno mnoho nespecifických a marných způsobů léčby. Akutní nové "typické" případy nákazy Bb jsou v mé praxi vzácné. Symptomy jsou stálé podivnější a každým rokem temnější. 

Často, pokud má pacient štěstí na lékaře, který je odborník na lymskou boreliózu (LB), je možné stanovit diagnózu pravděpodobné čerstvé symptomatické LB, je-li dosaženo významné úrovně toxinu ve tkáni (jev prahové hodnoty), nebo objeví-li se v nedávné době nová související infekce.

Tyto příznaky mohou napodobovat jinou existující zdravotní, psychologickou nebo psychiatrickou okolnost.

Zpět na začátek »

Společné související infekce

Seznam významných souvisejících infekcí je omezen: škrkavky, tasemnice, roupy, toxoplazmózy, lamblie střevní a améby, klostridie, rod viru herpes, parvovirus B 19, aktivní spalničky (v tenkém střevě), leptospiróza, chronické infekce streptokoků a jejich mutace, babesia (klíštěnka), brucella, ehrlichióza, bartonella, mycoplasma, rickettsia a několik dalších.

 • plísně a houby jsou vždy součástí krevního obrazu.
 • struktura související infekce a další okolnosti jako je otrava rtutí naznačují příznaky, ale ne stupeň závažnosti

Co ovlivňuje závažnost příznaků?

Závažnost příznaků koreluje nejtěsněji s potížemi při tělesné zátěži a s geneticky danou schopností vylučovat neurotoxiny. Geny kódující glutathion-S-transferázu a různé alely apolipoproteinu E (E2, E3 a E4) hrají významnou roli. E2 může nést dvojnásobek afinitních sulfhydrylových toxinů (například rtuť a olovo) z buňky jako podtyp E3, E4 nenese žádné. Problém v metylaci, acetylaci a sulfataci je také obvyklý. Další faktory, jako je strava a potravinové alergie, nedávné toxické a elektromagnetické expozice, emocionální faktory či nezhojené rodové trauma, oblasti narušení jizvami, problémy s okluzní čelistí a se skousnutím jsou také důležité.

Závažnost příznaků nesouvisí s počtem spirochét v našem systému, ale spíše s reakcí našeho imunitního systému. 

S ohledem na výše uvedené informace nebudeme rozlišovat mezi lidmi, kteří mají infekci Bb a těmi, kteří ji nemají. Uděláme rozdíl mezi lidmi, kteří mají Lymskou boreliózu a kteří ne.

 • Pacienti, kteří jsou infikováni jakýmkoliv typem borelií a mají již příznaky, mají "Lymskou boreliózu". 
 • Zdravé osoby bez příznaků stejně již často mají infekci spirochét. Může nebo nemusí je čekat katastrofa. Ale nemají (zatím) " Lymskou boreliózu".


Nejčastěji je již před infekcí Bb přítomno několik "souvisejících infekcí" nebo jiných spirochét.

V léčbě se zaměřujeme na zkoumání rozdílu mezi symptomatickými a asymptomatickými nosiči. Léčíme to, co symptomatickému pacientovi chybí (jako je dostatek hořčíku v potravě), nebo čeho má příliš (např. rtuť) ve srovnání s asymptomatickým pacientem.

Skupina pacientů s největším utrpením jsou novorozenci a malé děti, které jsou jen zřídka diagnostikovány správně a nemohou proto být odpovídajícím způsobem léčeni. Často bývají označováni jako ADHD nebo že mají poruchu autistického spektra (ASD), křečové stavy aj. Často pomáhá u těchto dětí detoxikace transdermální DMPS a léčba chronické infekce.

Zpět na začátek »

Tři komponenty Lymské boreliózy (LB)

LB má tři složky, které by měly být rozpoznány a řešeny souběžně s léčbou:

Složka č. 1: Přítomnost infekce spirochét a souvisejících infekcí.

Související infekce jsou bakteriální, virové, plísňové a parazitární. Vzhledem k tomu, že spirochéty ochromují více aspektů našeho imunitního systému, organismus je bezbranný vůči mnoha mikrobům. Mnoho - ne-li většina - souvisejících infekcí jsou opravdu důsledek infekce spirochét a ne jednoduše jen současně se vyskytujícími infekcemi.

Možnosti léčby, viz níže.

Složka č. 2: Nemoc vyvolá mikrobiální exo- a endotoxiny a toxiny produkované hostitelem jako reakci na narušení mikroby.

Většina z nich jsou neurotoxiny. Některé se zdají být také karcinogenní; jiné blokují T3 receptor na buněčné stěně atd. Snížený hormonální výstup z pohlavních žláz a nadledvinek je běžně pozorovaným problémem způsobený toxinem u pacientů s LB. Centrální inhibice šišinky, hypotalamu a hypofýzy je téměř vždy problém, který je třeba vyřešit nejlépe nezávisle na léčbě infekce.

Kromě toho biotoxiny z infekčních činitelů mají synergický efekt s těžkými kovy, xenobiotiky a thioethery z kavitace a lézí způsobených neuralgií vyvolávající kavitační osteonekrózu (NICO - Neuralgia-Inducing Cavitational Osteonecrosis) v čelisti a z kořene vyplněného zubu.

Používáme toxin pojivých činidel, jako jsou vlákniny ze syrové zeleniny, chlorella, cholestyramin, beta-sitosterol, propolis v prášku, jablečný pektin a prášek fazole Mucuna.

Seriózní detoxikace od těžkých kovů by měla probíhat současně s první fází léčby LB. Bezpečné odstranění toxických kovů je umění samo o sobě.

Těžším cílem je vybrat prostředky a metody pro spuštění uvolňování neurotoxinů z jejich vazebných míst. Teprve potom mohou být přepravovány do jater, zpracovány, a postoupeny do tenkého střeva, odkud mohou být vyloučeny pomocí pojiv.

Toxiny okupující T3 receptory jsou konkurenčně vytěsněny orálním T3 - viz Wilsonův protokol (k dispozici na většině lékáren). Toxiny blokující receptor kortizolu jsou mobilizovány bylinkovým forskolinem. CGF Chlorella - sofistikovaná kombinace chlorelly a chlorella růstového faktoru - a koriandrem podávaným spolu s neozářeným práškem z fazole Mucuna mobilizuje téměř vše ostatní.

Rovněž používám alternativní denní dávkování energeticky rozšířených fosfolipidů / EDTA - kyselina ethylendiamintetraoctová a její soli / směs kyseliny alfa-lipoové ("fosfolipidická výměna"), což je v současné době nejvíce tolerovaná a účinná forma fosfolipidů pro pacienta s LB.

KMT mikroproudové frekvence dramaticky zvýší rychlost mobilizace toxinů a mají přístup i do těch částí těla, kam biochemické sloučeniny nemohou.

Psychoterapeutické intervence odhalující a léčící stará traumata jsou nejvíce a nejhlouběji účinná při spouštění uvolnění neurotoxinů, když už žádná z dalších metod není účinná.

Pacienta předběžně léčíme CGF-chlorellou. Významné uvolnění neurotoxinu někdy může vyvolat extrakce devitalizovaného zubu nebo injekce glutathionu nebo jiného detoxikačního činidla do jedné z obličejové / cervikální uzliny.

Lymfodrenáž v kombinaci s hydroterapií tlustého střeva zpřístupní toxiny uložené v lymfatickém prostoru. Němečtí lékaři se stali průkopníky v kombinování orálního podání koriandru a "Toxaway" mikroproudové koupele nohou.

Složka č. 3: Imunitní reakce vyvolaná přítomností obou toxinů a mikrobů (jsou tři dílčí možnosti, které je třeba rozpoznat a řešit).

Naše imunitní reakce do značné míry závisí na faktorech, jako je genetika, předchozí onemocnění, mentální a emocionální zátěže, traumata z raného dětství, současné vystavení elektromagnetickým polím (umístění spaní, používání mobilních telefonů, špatné zapojení elektroinstalace v autě nebo doma, atd.), potravinové alergie a strava, socio-ekonomické zázemí, rodinný stres atd.

Množství biochemických sérových markerů se dnes používá k určení stavu infekce (viz níže). Podmnožina NK buněk přirozených zabíječů, CD 57+ se objevuje jako platný marker aktivity nemoci (nižší počty ukazují zhoršení).

1: Anergie - absence reakce díky úspěšnému úniku z hostitelské obrany

Jeden ze známějších mechanismů, který mikrobi používají k vytvoření anergie je hyperaktivní koagulace. Mikroby mají tendenci žít v endotelu, kde je potrava nejhojnější. Zde spustí koagulační mechanismus ke stanovení vrstvy fibrinu na nich, aby se vyhnuli rozpoznání imunitním systémem, atd. Pro tento případ se používají tři metody:

a) KMT-Mikroproudová technologie a homeopatika na probuzení a nastartování imunitního systému

b) „Rechtsregulat“ ("pravá rotační tekutina"), což je extrakt bohatý na enzym z fermentovaného ovoce a zeleniny. Ta překonala samotné injekce heparinu v našich vlastních studiích a často vede k rychlému subjektivnímu zlepšení. Enzym Lumbrokinase je mnohem účinější než enzym Nattokinase, ale oba působí slabě ve srovnání s tekutinou Rechtsregulat.

Pracujeme rovněž na rozpoznání a odstranění těch faktorů, které blokují systém klienta (geopatogenní stres, elektromagnetický stres, potravinové alergie, emocionální faktory, interferenční pole jako jsou jizvy a narušené uzliny a dosadíme vitamíny a minerály na základě testování autonomické odpovědi ART).

c) Enderleinovy prostředky (zejména hapteny) z řady Pleomorphic-Sanum

2: Alergie - vhodná nebo přehnaná reakce imunitního systému (a to jak buněčná reakce TH1 a aktivace cytokinu TH2)

V případě LB je TH-1 často (ale ne vždy) příliš aktivní na počátku onemocnění a může být snadno snížena flukonazolem. Později se TH2 stane příliš aktivním.

Nic nefunguje lépe než postup APN-desenzibilizace: zatímco pacient je vystaven alergenu (používáme ve skleněných nosičích fixované kultury problematických mikrobů), autonomní nervový systém (ANS) je udržován v rovnováze pomocí poklepnutí na akupunkturní body, hypnoterapeutické vyvolání traumatu a intervenční techniky a naše vlastní psycho-kineziologie (psychoterapie svalového biofeedbacku).

Velmi účinná a přitom jednoduchá technika zpětné regulace TH1 a TH2 je léčba vlastní močí. Pacientova moč v sobě soustřeďuje antigeny (odstraněné buněčné stěny a buněčné fragmenty problematických mikrobů, které imunitní systém úspěšně eliminoval). Pacientovu moč přeneseme přes filtr s mikropóry, aplikujeme injekčně intramuskulárně, čímž se strážné lymfocyty v pojivové tkáni dostanou do styku s antigenem a rychle připojí specifickou a vhodnou imunitní odpověď.

Používáme 2 ml filtrované moči jednou týdně po dobu 12 týdnů. Všechny ostatní podobné přístupy (autohemoterapie, homeopatické autonosody, manipulace imunitního systému potravinovými doplňky) nejsou zdaleka tak účinné.

3: Autoimunita – toxiny a mikroby často působí jako hapteny – označují buňky, buněčné stěny nebo tkáně, ve kterých se skrývají jako cizí a tudíž předurčení ke zničení.

To se děje především kvůli předcházející existenci toxicity těžkých kovů, která musí být řešena agresivně a před léčením samotných mikrobů. Používáme test MELISA (test paměti lymfocytů imunitní stimulace) za účelem určení, na které kovy je pacient reaktivní. Stejná laboratoř v Brémách v Německu také nabízí nejcitlivější Bb test.

KMT mikroproudová technologie je velmi účinná při uvolňování, pomáhá našim buňkám imunitního systému zvýšit konkrétní a cílený útok na útočníky tím, že ušetří vlastní tkáně svého těla. To prolomí jeden z hlavních mechanismů, který problematické bakterie používají: molekulární mimikry (patogeny představují na svém povrchu antigeny, které jsou k nerozeznání od běžné tělesné tkáně).

Tato technika rovněž poráží další trik, který spirochéty vyvinuly: molekulární interakce, ke které dochází mezi konkrétním faktorem virulence LB (OspE) a hostitelskou bílkovinou fH (faktor H). Některé povrchové antigeny ve spirochétách jsou identické s myelinem. To vysvětluje častou přítomnost protilátek antimyelinu.

Nováčci v této oblasti směřují pouze k léčbě složky č. 1. Jen zřídka jsme pozorovali trvalé zlepšení po podání antibiotik. Vzhledem k tomu, že obranný mechanismus souvisí s Bb a dalšími infekcemi, současná moudrost naznačuje, že podávání antibiotik po dobu 18 měsíců by v mnoha případech mohlo být účinné. Místo toho jsme pozorovali vážné, trvalé a nepřijatelné vedlejší účinky pramenící z tohoto přístupu, jako je hučení v uších, poruchy ledvin, nezvladatelné zhroucení imunitního systému a další.

Díky synergickému efektu mezi léčebnými postupy, které současně řeší tři výše uvedené body, je trvalé zlepšení spíše pravidlem než výjimkou.

Při použití principu synergie a opustíme-li arogantní myšlenku, že jsme schopni "již na dobro" odstranit všechny mikroby ze systému, mohou pacienti s chronickou LB často znovu žít normální zdravý život. Použití bylin samostatně nebo v kombinaci s antibiotiky se ukázalo jako nejdůležitější základní strategie.

Zpět na začátek »

Důležitost minerálů

Aby bylo možné krmit, napájet a oživit buňky imunitního systému (zejména NK buňky a makrofágy), je třeba četných zásahů, většinou založených na zásadách ortomolekulární a bylinné medicíny. Zjistili jsme, že mezi těmito přístupy je nejvděčnější bohatá minerální substituce na bázi minerální analýzy červených krvinek.

Zřídka je třeba užívat léky.

Kupodivu nejvíce chybějící minerály u našich pacientů s LB jsou často měď, hořčík, mangan (u LB) a železa (u Babeziózy).

Bb a Bartonella potřebují třeba hořčík, aby se mohly rychle rozmnožovat a poškodit tělo hostitele. Měď a železo zmizely z většiny našich doplňků na základě chybného výkladu analýzy vlasů. Náš imunitní systém používá těchto dvou kovů při procesu fagocytózy. Jsou hlavní složkou enzymů (představují tzv. "střely"), které naše imunitní buňky používají v boji proti vetřelcům.

Oxidované a spotřebované železo a měď se přemístí do extracelulárního prostoru a do tělních tekutin a objeví se ve vlasech a kůži, což je pro naše tělo ten nejúčinnější způsob, jak vylučovat toxiny bez poškození ledvin.

To vedlo k nebezpečné a ve svém důsledku katastrofální domněnce, že tyto kovy jsou nepřítelem a musejí být omezeny.

Je pravda, že oxidované kovy představují nebezpečí a musí být redukovány (= substitucí elektronů) nebo eliminovány. Nicméně když tělo potřebuje měď a železo a nahradíme je vhodným způsobem, nastane velké zlepšení. Vhodná antioxidační léčba může tyto kovy snížit.

Měď a železo ve formě homeopatik vedou k prospěšné distribuci těchto kovů a činí je navíc biologicky dostupnými.

Bylo prokázáno, že orotát lithia neboli aspartát v nízkých dávkách (15 mg / den) ochrání naše struktury CNS před poškození neurotoxiny.

Pacienti mají téměř vždy klinicky největší prospěch z častého podávání parenterálního hořčíku. Nejsmysluplněji bývá podáván v upraveném Meyersově koktejlu. Rovněž používáme v poměru 5 : 2 kyselinu listovou a hydroxykobolamin (ne metyl- nebo kyano-) sublingválně několikrát za den.

Kromě toho je metyl-kobolamin podáván intramuskulárně dvakrát týdně a je důležitý pro metylaci / obnovení redukovaného glutathionu. Hydroxy-B12 chrání mozek před poškozením způsobeným oxidem dusnatým.

Mnoho pacientů s LB trpí pyrolurií, metabolickým onemocněním, kdy abnormální porfyriny odvádějí značné množství potřebného zinku a vitaminu B6. Diagnóza se provádí pomocí vhodného testu na Diagnostice vitamínů v New Jersey. I když se předpokládá, že tato nemoc je dědičná, mám své pochybnosti, protože většina pacientů s LB mají tuto chorobu v určitém stupni. Mám podezření, že výskyt kryptopyrolů v moči je vyvolán touto nemocí.

Nicméně jsem opatrný s nadměrnou substitucí zinku. Zinek může mít totiž synergický efekt se rtutí v mozku, a také podporuje růst herpetických virů.

Pokud klienti vykazují abnormální vysoké ztráty pohlavních steroidních hormonů v moči, je možné, že mohou trpět nedostatkem kobaltu. Hormonální test moči a kobaltové kapky jsou k dispozici na klinice Tahoma Clinic v Rentonu, Washington. Na chvíli by měl být ve vysokých dávkách podáván selen k potlačení virové replikace a aby učinil rtuť biologicky nereaktivní.

Nejkritičtější prvkem u pacientů s LB je nicméně jod. Dva palce čtvereční (1 palec = 2,54 cm) Lugolova jódového roztoku jsou vyznačeny na kůži pacienta a musí zůstat viditelné po dobu 24 hodin. Čím dříve se označení vstřebá, tím více je pacient deficitní. Ústní forma Lugolova roztoku je k dispozici pod názvem Iodoral (Optimox, Torrance, Kalifornie).

Doplňování zásob nerostných surovin do našeho těla bylo vždy nejdůležitější součástí našeho programu na detoxikaci od těžkých kovů. Je rovněž nejdůležitější součástí naší léčby Lymské boreliózy.

Sekvence účinné léčby

K dispozici je neodmyslitelné pořadí, ve kterém by mikrobi měli být léčeny. Pokud je pořadí správné, tak jemné metody fungují.

Léčba by měla být vždy kombinována s elektromagnetickými zásahy, a to s využitím specifické frekvence pro mikrobiální inhibici (technologie KMT) za použití příslušných bylinek, antibiotik či jiné antimikrobiální strategie.

Léčba by měla být rovněž vždy kombinována s programem eliminace toxinů, dobrou psychoterapií a obecně s určitou hygienou životního stylu.

Většina klientů bude potřebovat určitou podporu po dobu několika let, než se jim podaří nalézt a přizpůsobit se novému životnímu stylu, a to již bez těchto příznaků.

Lymská borelióza se vyznačuje cyklickými rytmy a neočekávaným návratem příznaků čas od času. Jakmile pacient přijde na to, co u něj funguje nejlépe, tak se naučí zvládat své onemocnění i s minimální pomocí.

Zpět na začátek »

Klinghardtův protokol Lymské boreliózy (4 body léčby)

Biologická léčba LB a chronických infekcí: (na základě více než 900 úspěšných případů léčby)

Léčba Lymské boreliózy vyžaduje čtyři výrazné kroky:

1. Snížení toxické tělesné zátěže / uvolnění systému
2. Zlepšení narušené fyziologie a biochemie (vitalita, detox, imunitní reakce, opravy tkání)
3. Snížení počtu mikroorganismů
4. Imunitní modulace

 

1. Snížení toxické tělesné zátěže / uvolnění systému

• Správný spánek
• Nízké elektromagnetické záření EMF (vypněte všechny pojistky, místo pro spánek by mělo být  „posvátné“, zvolte tyrkysová světla / fotonová vlna zvýší melatonin a non-rem delta fázi spánku)
• Netoxické materiály vhodné i pro alergiky (jeskyně: samozhášecí přísady / zpomalovače hoření - Polybromované difenyletheryPBDE)
• Vyhněte se v noci světlu a hluku 

Krátká forma eliminace toxinu a antimikrobiální léčby: "Koktejl"

Mražený sušený česnek (proti mikrobům, toxinům, síře), Chlorella (proti virům, bakteriím, toxinům, obsahuje živiny), koriandr (proti bakteriím, virům, toxinům) a rybí tuk (pro mikrocirkulaci a flexibilitu buněčné stěny)

Dlouhá forma léčby

Eliminace toxinů:

• Odstraňte střevní biofilm: 1 lžičky jílu (zeolit) a následně 1 lžíce vlákninového projímadla po dobu 6 týdnů je prioritou
• Řešte genetické závady (metylace, sulfatace, acetylace - B12, B2, kyselina listová, SAM-e (S-Adenosyl methionine), methionin, taurin, MSM)
• Detoxikace od rtuti a kovů – výměna fosfolipidů (EDTA, fosfolipidy, alfa-lipoová, hořčík, energie), Matrix kovy, CVE a ČGF, DMEP (ORS), chlorella, nanotechnologická chlorella a lístky koriandru, EDTA, DMSA, DMPS
• Detoxikace bez rozpouštědel a na bázi uhlíku: glycin, pomoc laserem nebo homeopatií
• Zvažte prostředky značky UNDA (243 je nejlepší)

Svépomoc:

• Hydroterapie tlustého střeva a lymfatická drenáž, rytmická lebeční a jaterní komprese
• Kartáčování suché kůže a střídání teplé a studené sprchy
• Švédská sauna a Toxaway iontová koupel nohou

Detekovat a vyřešit interferenční pole:

• Jizvy
• Čelistní infekce a umrtvené zuby
• Chronické lokalizované infekce (mandle, slepé střevo, dutiny, atd.)
• Dysfunkční autonomní ganglia (superior krční, sphenopalatine či pánevní ganglia, atd.)

Odstraňte "alergenní spouštěče" z okolí:

 • Potravinové alergie 
 • Těkavé organické sloučeniny z koberců, nábytku a barev 
 • Ftaláty
 • Kancelářské a novinové tiskařské barvy 
 • Sloučeniny související s vaší profesí
 

Odstranění psychologických toxinů:

• Věnujte 20 minut volnému rukopisu pro překonání traumat z minulosti
• Rodinné konstelace jsou účinné pro vyřešení přes-generačních problémů
• Aplikovaná psycho-neurobiologie řeší konflikty a těžká traumata
• Pravidelný pobyt v přírodě
• Pravidelná masáž
• Qi Gong, Tai Chi a meditace

Odstranění strukturální blokády:

• Optimalizujte zubní skus, abyste obnovili lebeční lymfatické čerpadlo
• Kraniosakrální terapie pro zlepšení dynamiky kapalin v CNS
• Viscerální manipulace ke zlepšení funkce orgánů

2. Zlepšení narušené fyziologie a biochemie (vitalita, detox, imunitní reakce, opravy tkání)

Biochemie

• Vždy začínejte s testem moči KPU a řešte to!
• Posouzení pomocí laboratorního vyšetření nebo ART - opravte to, co chybí i čeho je moc (hormony, minerály a elektrolyty, glutathion, síra, atd.)
• Genetické testy: najděte minimální změnu výživy za účelem korekce jednonukleotidového polymorfismu (SNP, Single Nucleotide Polymorphism) nebo genových delecí / mutací
• Strava: bezlepková a bez kaseinu, specifické sacharidy, metabolické typizace, strava dle krevních skupin nebo na bázi ART
• Časté nedostatky při LB: hořčík – musí být podáván transdermálně nebo injekcí. Orální podání živí spirochéty.
• Měď, zinek a železo jsou stráveny makrofágy a objevují se v oxidované formě ve vlasech a séru, což mylně vypadá jako přebytek.

Zlepšení narušené biochemie a fyziologie: KPU / HPU

• U více než 80 % našich pacientů s LB se rozvinula HPU (hemo-pyrrol-laktamová-Uria). Ve většině literatury v USA se chybně užívá pojem KPU (Krypto-pyrrol-Uria)
• HPU způsobuje imunitnímu systému katastrofické odčerpání zinku, manganu, kyseliny arachidonové, histaminu, taurinu.
• Tyto ztráty je těžké odhalit jakoukoli stávající technologií (pouze kostní biopsie a biopsie CNS jsou spolehlivé).
• Laboratoř by měla zvážit:

Test moči KPU (vitamínová diagnostika)

• alkalické fosfatázy nízký normál
• měď: poměr zinku větší než 1 ve vlasech a moči
• nízký obsah Omega 6 membrány červených krvinek v testu mastných kyselin
• bílé krvinky hladina zinku, červené krvinky hladina mědi

Pokud je KPU léčena první a systém se obnoví na normální úroveň (4-8 měsíců), organismy jako Borrelia, Bartonella a Babesia reagují mnohem mírnějším zásahem bez významné Herxheimerovy reakce a problémů.

Neurofyziologie

• Dopřejte vašemu mozku zdravý rytmus: technika KMT
• Poslouchejte specifické CD na podporu boje proti LB
• Dopřejte si delší pobyty v přírodě
• Vyhněte se elektromagnetickému záření EMF (bezdrátové telefony, mobilní telefony, bezdrátové technologie, domácnosti v blízkosti letiště (radar), počítač)

Cvičení

• Protahování
• Vzpírání
• Pohyb (tanec, Tai Chi, Qi Gong, atd.)
• Aerobní cvičení – vyhýbejte se únavě a bolesti po cvičení

3. Snížení počtu mikroorganismů

Rizoly (okysličené ricinové oleje zpracované vysokonapěťovou elektrolýzou) snižují počet mikroorganismů.

Rizoly mají silné a specifické anti-mikrobiální vlastnosti, žádné známé negativní dlouhodobé účinky, jsou relativně levné a příjemné na užívání.

Používají se úspěšně od roku 1905. (recepty viz níže)

1: léčí parazity, plísně a anaeroby
Rizol Gamma (účinná dávka: 15-20 kapek třikrát denně)

2: léčí RNA (Borna, atd.) i DNA (HHV-6, EBV, atd.) viry: Rizol Zeta (20 kapek třikrát denně)

3: při celé dávce Gamma a Zeta léčí Babesii:

Po 2 měsících plné léčby: zastavte nebo omezte Rizol Gamma a léčte Bartonellu: Rizol My (20 kapek třikrát denně).
Po 2 měsících snižte dávku Rizol Zeta a My na 10 kapek třikrát denně a léčte spirochéty: přidejte Rizol Epsilon a Jota, 10 kapek třikrát denně.
Vždy navazujte rizol s adsorbentem (biosorpce): chlorella (20 tbl), chitosan (1-2 uzávěry), zeolit (1 lžička) nebo uhlí (2 kapsle).

Rizol-Gamma

70 % rizolové suroviny (okysličený ricinový olej zpracovaný vysokonapěťovou elektrolýzou)
10 % hřebíčkového oleje
10 % oleje Artemesia
10 % černého oleje z vlašských ořechů

Rizol-Zeta

69,3 % rizolové suroviny (okysličený ricinový olej zpracovaný vysokonapěťovou elektrolýzou)
10,0 % oleje Artemesia annua
10,0% hřebíčkového oleje
5,0% oleje z černého kmínu
3,0% Moxa oleje
1,8% oleje z vlašských ořechů
0,9% oleje z majoránky

Biologické účinky podle studií Steidla / Carstense:

• Ozonidy přenášejí kyslík a mění prostředí, ve kterém anaerobní patogenní bakterie žijí, a činí jej aerobním
• Tím se znemožní množení anaerobních bakterií, jako jsou klostridie
• Olej je povrchově aktivní a díky jeho účinným látkám zvlhčuje naši střevní sliznici, kde mohou sídlit houby, bakterie a parazity
• Složky Rizolů byly nalezeny intracelulárně a v matrixu (označující antimikrobiální aktivitu, a to jak intra- tak extracelulárně)

Studie buněčné toxikologie:

• Mitochondrie nejsou poškozeny
• Test OECD na mutagenitu má výsledek: není mutagenní
• Normální lidské buňky jsou vedeny k apoptóze (prospěšné a geneticky před-programované buněčné smrti)
• Dříve poškozené a nádorové buňky jsou zničeny
• Žádné nežádoucí farmakologické účinky doloženy mnoha testy na buněčných kulturách

4. Imunitní modulace

• Použijte test CD 57 (LabCorp Stricker panel) a sledujte svůj stav imunity
• Léky zn. Enderlein: léčí imunitní odpovědi na formy plísní: Pleo Nig, ne, Muc, Fort, PEF, Ut a UT-S, Lat
• Auto-hemoterapie nebo auto-urin-terapie (2 ml BIW)
• Bühnerovy byliny (kvintesence od Biopure) 8-10 kapátek na 1l vody


Doplňkové nástroje imunomodulace:

1. Léčba biopolí na bázi KMT frekvence
2. Ošetření ložiskových ploch zdravým osvětlením Light Super LED
3. Valkion: dodávka kyslíkové energie prostřednictvím vdechovaného vzduchu nebo pitné vody
4. Photon Wave nebo Jae Laser imunitní modulace

Léky: Občas je prospěšné užití zdravotnických antimikrobiálních látek současně s tímto programem (doporučuji ILADS).

Nejlepší:

 • antivirotika (Valtrex a Valcyte)
 • antifungicida (itra- a vorikonazol)
 • antiparazitní léky (Alinia a Biltricid)
 • antibiotika (s výše uvedeným programem, minocyklin a antimalarika opět spolupracují!)
 

Zpět na začátek »

Lymská borelióza, odkud se vzala?

Průběh boje s tímto onemocněním doprovázel značný osobní růst a hodně učení.

Objevily se mnohé spekulace, jako proč se LB zdá být stále běžnějším nemocněním. Kniha "Lab 257" je investigativní zprávou o těchto otázkách.

Hmyzu, který je přenašečem těchto mikrobů, se daří v teplejším podnebí. Nepochybuji o tom, že je za to do značné míry zodpovědný skleníkový efekt a bude nás stavět před tlak stále agresivnějších mikrobů.

Částečný tlak kyslíku na Zemi na úrovni moře dnes klesl z 30 % před 150 lety na 19 %. Řasy, které jsou nezbytné pro tvorbu kyslíku, v oceánech umírají…

Odezva systému veřejného zdravotnictví doposud znamenala pouze popírání a hněv vůči těm, kteří se snaží odhalit záhadu a pomoci postiženým pacientům. To se v blízké budoucnosti jistě změní.

Očekávám, že v době, kdy instituce zjistí, že LB představuje mnohem důležitější faktor při chronických onemocněních, než je v současné době uznáváno, budeme konfrontováni s novými, mnohem nebezpečnějšími mikroby.

Antibiotika jako jediná modalita byla při léčbě Lymské boreliózy zklamáním a samy o sobě nám nepomohou vyřešit nadcházející pohromu.

Každý z nás praktických lékařů by měl začít hledat pomoc a naději mimo antibiotika. Mikrobi byli vždy s námi. Nejsou nepřátelé. To my měníme životní prostředí tak hrozně a takovým způsobem, který usnadňuje růst nižších vývojových druhů, jako jsou mikrobi a viry s nedostatkem buněčné stěny, což následně ukončuje život mnoha dalších vývojových druhů. Vyhynutí může být konečné.

Lymská borelióza je pro nás poslem. Pokud se nám nepodaří změnit se, můžeme být také brzy na seznamu ohrožených druhů, někdy ne příliš daleko od této chvíle.

 

Zpět na začátek »

Poznámka Dr. Mercoly a shrnutí problematiky onemocnění Lymské boreliózy (LB)

Chtěl bych poděkovat mému dobrému příteli a rádci Dr. Dietrichu Klinghardtovi, který mi umožnil důkladně a hloubkově přezkoumat tento příspěvek o LB a jeho protokol jakožto experta na léčbu LB.

Lymská borelióza byla poprvé uznána ve Spojených státech v roce 1975, po tajemné epidemii artritidy u města Lyme, ve státě Connecticut. Teprve v roce 1982 byly identifikovány spirochéty, které LB způsobují. Následně byla pojmenována Borrelia burgdorferi (Bb), na počest průkopníka a výzkumníka Willy Burgdorfer, Ph.D.

Podle statistik Centra pro kontrolu chorob (CDC - Centers for Disease Control and Prevention), se mezi lety 2007 a 2008 hlášené případy Lymské boreliózy zvýšily o téměř 38 %.

Vyvstává otázka, zda LB nemůže být ve skutečnosti tichou epidemií. Miliony lidí, kteří mají diagnostikovánu roztroušenou sklerózou, fibromyalgii, Alzheimerovu chorobu, chronický únavový syndrom a další degenerativní onemocnění, by ve skutečnosti mohli mít LB, která jejich stav způsobuje nebo k němu přispívá.

Tradiční příznaky a symptomy

 • Kožní vyrážka, často připomínající terče
 • Horečka
 • Bolest hlavy
 • Bolest svalů
 • Ztuhlý krk
 • Otok kolene a jiných velkých kloubů
 

Nicméně, jak je uvedeno výše u Dr. Klinghardta, existuje celá řada dalších příznaků tradičně považovaných za příznaky LB – vše od bolesti zad až po chronické problémy (porucha čelistního kloubu TMJ), adrenální únava, refluxní choroba jícnu GERD a dalších zdánlivě nesouvisející příznaky.

Bohužel dodnes mnozí věří, že LB je nemoc pouze klíšťová, což, jak se ukázalo, je nesprávné. Může být předána také jiným hmyzem, včetně blechy, komára a roztočů - a kontaktem člověka s člověkem. Takže nezáleží na tom, zda jste byli někdy pokousaní od klíštěte.

Nepolapitelná povaha boreliózy

LB se může šířit naším tělem pozoruhodnou rychlostí. Ve své klasické formě spirochét se mohou bakterie stahovat jako pružina, otáčet se a tak se pohánět samy dopředu. Mohou cestovat přes naše cévní stěny, jakož i pojivové tkáně. (Díky pohybu podobnému pružině může ve skutečnosti plavat lépe ve tkáni než v krvi.)

Studie prokázaly, že méně než týden po infikování Lymská spirochéta může být hluboce zakořeněna uvnitř šlach, svalů, srdce i mozku. Proniká do tkání, rozmnožuje se a pak ničí své hostitelské buňky. Někdy se buněčná stěna může shluknout kolem bakterie, což vytvoří maskování, které neodhalí ani imunitní systém našeho těla, ani mnoho testů.

Proč léky u této tajemné nemoci nefungují

Další vlastností je, že Lymská spirochéta (Bb) je pleomorfická, což znamená, že může radikálně změnit svou podobu, od spirochét po formu nedostatečné okrouhlé buněčné stěny (CWD), a zase zpět!

To je částečně důvodem, proč konvenční antibiotická léčba zřídka kdy zabere.

Problémem je, že CWD organismus nemá pevnou vnější membránu - cíl - který by umožnil našemu imunitnímu systému nebo lékům, na ni zaútočit. Tato schopnost také účinně zabraňuje detekci mnoha lékařských testů.

Dále, protože Bb je pleomorfická, nemůžete očekávat, že budou účinná antibiotika. Bakterie sdílí genetický materiál mezi sebou navzájem tak, že potomci příští virózy mohou mít nové genetické sekvence, které mohou odolávat již podaným antibiotikům.

Lymskou boreliózu je notoricky obtížné diagnostikovat a často ještě těžší léčit. Ale jak Dr. Klinghardt řekl, léky jsou jen zřídka cestou, jakou se máme vydat.

Další případ: v roce 1999, společnost SmithKline Beecham byla žalována kvůli jejich vakcíně proti LB, neboť jak se později ukázalo, způsobuje nevyléčitelnou formu autoimunitní artritidy a měla v mnoha případech příznaky horší než samotná nemoc. SmithKline vakcínu o tři roky později stáhla s odvoláním na "nedostatečnou poptávku spotřebitelů."

Naštěstí odborníci jako Dr. Klinghardt, který zasvětil více než deset let tomuto onemocnění, nalezli jemnější, bezpečnější, netoxické alternativy, takže vy nebo kdokoliv kdo by mohl být infikován Lymskou boreliózou, můžeme konečně převzít kontrolu nad svým zdravím a vrátit se k bezbolestnému životu.

Náš dnešní příběh – přehledně  

 • Přečtěte si o protokolu léčby Lymské boreliózy v tomto výňatku Dr. Dietricha Klinghardta.
 
 • Lymská borelióza byla poprvé rozpoznána ve Spojených státech v roce 1975, po záhadném vypuknutí artritidy blíže města Lyme ve státě Connecticut. Teprve v roce 1982 byla identifikována spirochéta, která LB způsobuje. Následně byla nemoc pojmenována Borrelia burgdorferi (Bb), na počest průkopníka a výzkumníka Willyho Burgdorfera, Ph.D.
 
 • LB má nepolapitelný charakter - studie prokazují, že za méně než týden po infikování může být Lymská spirochéta hluboce zakořeněna uvnitř šlach, svalů, srdce a mozku. Napadne tkáně, rozmnoží se a pak ničí své hostitelské buňky.
 
 • K tradičním známkám a příznakům tohoto onemocnění patří kožní vyrážka, horečka a bolest hlavy, ale mnoho dalších symptomů, které nejsou obvykle považovány za příznaky Lymské boreliózy – vše od ischiasu po chronické problémy TMK (temporomandibulárního kloubu), únavy nadledvin, refluxní chorobu jícnu (GERD), a další zdánlivě nesouvisejících příznaky.
 
 • Léky jsou v tomto případě problematické, ale existují šetrnější, bezpečnější a netoxické alternativy.

Interview s Dr. Klinghardt

 
Zdroje informací:
Biologická léčba podle Dr. Klinghardta a jeho protokolu:
Poznámky z konference o lymské borelióze:
 

Zpět na začátek »

Souvísející produkt

Podobné články

Očkovat ano či ne?

Očkovat ano či ne? Obsah článku: Dobrovolná volba –... celý článek

Téměř vše o vitaminu D

Téměř vše o vitaminu D autor: RNDr. Petr Fořt, CSc., nutriční... celý článek

CELIAKIE – nepřiměřená reakce organismu na...

CELIAKIE – nepřiměřená reakce organismu na lepek Obsah článku:... celý článek