Your browser does not support JavaScript or You have disabled it. Most of the features will not work so please enable JavaScript!

Téměř vše o antioxidantech.

Obsah článku:

 

Seznam těch nejvýkonějších antioxidantů naleznete na našem eshopu zde.

Autor: Dr. Mercola

Antioxidanty jsou bezpochyby důležitou součástí optimálního zdraví. Dokonce i konvenční západní lékaři nyní uznávají význam získávání dostatečného množství antioxidantů přímo ze stravy nebo za pomoci vysoce kvalitních antioxidačních doplňků stravy.

Víte však, jak antioxidanty v našem těle fungují a jaký jejich typ potřebujete?
Nashromáždil jsem všechna základní fakta o antioxidantech, abych obohatil naše chápání těchto živin, abychom lépe ocenili jejich význam, neboť nám pomáhají udržovat si mládí i zdraví.

Co jsou antioxidanty?

Antioxidanty patří do třídy molekul, které jsou schopny inhibovat oxidaci jiné molekuly. V našem těle přirozeně cirkulují různé živiny, a to díky svým antioxidačním vlastnostem. Dále vyrábí antioxidační enzymy za účelem kontroly řetězové reakce volných radikálů. Některé antioxidanty se tvoří v těle, některé ne. Kromě toho přirozená tvorba antioxidantů v našem těle může s věkem kolísat.

Antioxidanty hrají v našem zdraví významnou roli, protože mohou kontrolovat, jak rychle stárneme tím, že bojují s volnými radikály.

Zdravé účinky antioxidantů: Jak zabraňují poškození volnými radikály?

Aby bylo možné plně pochopit, jak se antioxidanty skutečně stávají přínosem pro naše blaho, měli bychom se nejprve seznámit s tvorbou volných radikálů. Biogerontologista Denham Harman byl prvním, kdo v roce 1954 objevil koncept volných radikálů, zatímco zkoumal, jak vysvětlit stárnutí. Volné radikály jsou typem vysoce reaktivního metabolitu, který je přirozeně tvořen v našem těle v důsledku normálního metabolismu a tvorby energie. Jsou naší přírodní biologickou reakcí na toxiny v životním prostředí, jako je cigaretový kouř, sluneční záření, chemikálie, kosmické a umělé záření, a jsou dokonce klíčovým prvkem při výrobě léků.

Naše tělo také produkuje volné radikály, když cvičíte nebo máte zánět kdekoliv v těle.

Molekulám volných radikálů chybí jeden nebo více elektronů a tento chybějící elektron je zodpovědný za biologickou oxidaci. Neúplné molekuly agresivně útočí na jiné molekuly, aby nahradily chybějící části. Tyto reakce se nazývají reakce "oxidace". Oxidace se nazývá rovněž "biologická koroze," efekt způsobený příliš vysokým výskytem kyslíku ve tkáních.

Volné radikály kradou elektrony od bílkovin v těle, což krutě škodí naší DNA a dalším buněčným strukturám. Mohou vytvořit " efekt koulování " – jak se molekuly navzájem okrádají, každá z nich se stane novým volným radikálem, přičemž zanechají stopu biologického krveprolití.

Volné radikály mají tendenci shromažďovat se v buněčných membránách (peroxidace lipidů), což způsobuje, že se buněčné lipidy stávají náchylnými k poškození oxidací. Když se to stane, buněčná membrána se stane křehkou a děravou, což způsobí, že se buňka nakonec rozpadne a zemře.
 
Volné radikály mohou výrazně ovlivnit naše DNA narušením jejího zdvojení, tím, že zasáhnou do údržování DNA a prolomí nebo změní její strukturu reakcí s bází DNA. Volné radikály jsou spojeny s více než 60 různými onemocněními, včetně:

 • Rakovina
 • Parkinsonova choroba
 • Alzheimerova choroba
 • Šedý zákal
 • Ateroskleróza
 

Pokud naše tělo nemá dostatečnou ochranu, volné radikály se mohou stát nekontrolovatelnými, což způsobí, že naše buňky špatně fungují. To může vést k degradaci tkáně a tím pádem narůstá riziko chorob. V tom případě nastává čas pro antioxidanty.

Antioxidanty jsou dárci elektronů. Mohou rozbít řetězovou reakci volných radikálů tím, že obětují své vlastní elektrony, aby nakrmili volné radikály, ale aniž by se sami proměnili na volné radikály.

Antioxidanty jsou přirozeným způsobem, jak zajistit našim buňkám dostatečnou obranu proti útoku reaktivních forem kyslíku (ROS). Dokud budeme mít tyto důležité stopové prvky, naše tělo bude schopno odolat stárnutí způsobenému každodenním působením znečišťujících látek. Pokud nemáte dostatečný přísun antioxidantů, které by pomohly umlčet volné radikály, můžete být vystaveni riziku oxidačního stresu, což vede ke zrychlenému poškození tkání a orgánů.

Četné studie potvrdily přínos antioxidantů a roli, kterou hrají při udržení dobrého zdraví a snižování rizika srdečních onemocnění, Parkinsonovy, Alzheimerovy choroby a rakoviny.

Antioxidanty také pomáhají zpomalit proces stárnutí, což může mít obrovský dopad na zdraví naší pokožky.

Zpět na začátek »

K dalším významným výhodám antioxidantů patří

• Oprava poškozených molekul - Některé specifické typy antioxidantů mohou opravit poškozené molekuly tím, že jim darují atom vodíku. To je velmi důležité, pokud je molekula rozhodující, jako naše DNA.

• Zablokování tvorby kovových radikálů - Některé antioxidanty mají chelatační účinky - mohou zachytit těžké kovy jako rtuť a arzen, které mohou způsobovat tvorbu volných radikálů, a "obejmout" je tak silně, že zabrání chemické reakci. Chelatační činidla rozpustná ve vodě mohou také vyprovázet toxické kovy z těla močí.

• Stimulace exprese genu a tvorba endogenních antioxidantů - Některé antioxidanty mohou stimulovat geny našeho těla a zvýšit jeho přirozenou obranyschopnost.

• Poskytnutí "efektu štítu" - antioxidanty, jako například flavonoidy, mohou působit jako virtuální štít tím, že se připojí k naší DNA, aby ji chránili před útoky volných radikálů.

• Podporuje rakovinné buňky, aby spáchaly "sebevraždu" - Některé antioxidanty mohou poskytnout protirakovinné chemické látky, které zastavují růst rakoviny a nutí některé rakovinné buňky k sebezničení (apoptóza).

Ve své knize Antioxidanty Richard A. Passwater, PhD, tvrdí, že lidé zažívají jednu z nejdelších přirozených délek života v živočišné říši, s největší pravděpodobností díky bohatství antioxidantů v naší všežravé stravě. Lidské tělo také produkuje antioxidační enzymy, které u jiných tvorů nelze nalézt.

 "Naše přírodní antioxidační procesy se kompenzují navzájem, zakrývají momentální nedostatky jejich přebytkem," tvrdí Dr. Passwater.

Mnoho lidí si myslí, že užíváním jen pár antioxidantů - jen jedna nebo dvě megadávky - je dostatečné pro udržení optimálního zdraví. Já však rozhodně nesouhlasím. Pro udržení tělesené pohody musíte naopak získat širokou škálu antioxidantů.

Typy antioxidantů

Nauka o antioxidantech může být relativně složitá, což často vede ke zmatku mezi lidmi, které druhy by měli být užívat. Ve skutečnosti jsem byl již několikrát dotazován, zda je nutné užívat astaxanthin, pokud již užíváte doplněk resveratrol.

Odpověď je ANO - astaxanthin je antioxidant rozpustný v lipidech, zatímco resveratrol ve vodě. A každý typ antioxidantu má svou speciální funkci.

Pokud je budeme třídit podle jejich rozpustnosti, antioxidanty lze rozdělit buď na typy rozpustné v lipidech / tucích (hydrofobní) nebo ve vodě (hydrofilní). Oba typy jsou v těle nezbytné za účelem ochrany buněk, protože interiér našich buněk a tekutiny mezi nimi jsou složeny z vody, zatímco buněčné membrány samotné jsou většinou tvořeny z tuku.

Volné radikály mohou zasáhnout buď vodnatý obsah buňky, nebo tukové buněčné membrány, proto je třeba obou typů antioxidantů, aby zajistily plnou ochranu před oxidačním poškozením.

Antioxidanty rozpustné v tucích jsou ty, které chrání naše buněčné membrány před peroxidací lipidů. Většinou jsou umístěny v našich buněčných membránách. Některé příklady antioxidantů rozpustných v tucích jsou vitamíny A a E, karotenoidy a kyselina lipoová.

Ve vodě rozpustné antioxidanty se vyskytují v tekutinách jako je krev a tekutiny uvnitř a kolem našich buněk (cytosol nebo cytoplazmatické matice). Některé příklady ve vodě rozpustných antioxidantů jsou vitamin C, polyfenoly, a glutathion.

Nicméně, rozpustnost není jediný způsob, jak roztřídit antioxidanty. Mohou být také rozděleny do kategorií jako enzymatické a neenzymatické antioxidanty.

• Enzymatické antioxidanty jsou pro nás přínosem tím, že poškozují a odstraňují volné radikály. Mohou odplavit nebezpečné produkty oxidace tím, že je přemění na peroxid vodíku a pak na vodu. Jedná se o proces o několika krocích, který vyžaduje řadu součinitelů stopových kovů, jako je zinek, měď, mangan a železo. Enzymatické antioxidanty nelze nalézt v doplňcích, tvoří se v našem těle.

Hlavní enzymatické antioxidanty v našem těle jsou:

• Superoxid dismutáza (SOD) může rozdělit superoxid na peroxid vodíku a kyslík, s pomocí mědi, zinku, manganu a železa. Vyskytuje se téměř ve všech aerobních buňkách a extracelulárních tekutinách.

• Kataláza (CAT) pracuje tak, že převádí peroxid vodíku na vodu a kyslík, s použitím součinitelů železa a manganu. Ukončuje detoxikační proces započatý při SOD.

• Glutathionperoxidáza (GSHPx) a glutathion reduktázy jsou enzymy obsahující selen, které pomáhají rozkládat peroxid vodíku a organické peroxidy na alkoholy. Nejhojněji se vyskytují v játrech.

• Neenzymatické antioxidanty jsou pro nás přínosem tím, že přeruší řetězové reakce volných radikálů. Některé příklady jsou karotenoidy, vitamin C, vitamin E, rostlinné polyfenoly a glutathion (GSH). Většina antioxidantů ve stravě a v potravinových doplňcích jsou neenzymatické a poskytují podporu enzymatickým antioxidantům tím, že dělají "první zátah" a odzbrojují volné radikály. To pomáhá zastavit úbytek enzymatických antioxidantů.

Antioxidanty mohou být rovněž klasifikovány z hlediska jejich velikosti jako molekuly:

• Antioxidanty s malými molekulami pracují při čištění nebo "úklidu" druhu reaktivní formy kyslíku a odvádí je pryč díky chemické neutralizaci. Hlavními aktéry v této kategorii jsou vitaminy C a E, glutathion, kyselina lipoová, karotenoidy a CoQ10.

 • Antioxidanty s velkými molekulami bývají většinou enzymatické enzymy výše uvedené, jakož i "obětní bílkoviny", které absorbují reaktivní formy kyslíku ROS a zabraňují jim v útoku na důležité bílkoviny. Jedním z příkladů těchto obětních proteinů je albumin, který si hlídá klíčové enzymy a DNA.

Není to úžasné, jak nás příroda vybavila perfektní kombinací různých druhů obrany, aby mohlo pokrýt téměř každou možnou biologickou nepředvídatelnost?

Zpět na začátek »

Antioxidanty, které byste si neměli nechat ujít

Jak již bylo zmíněno, je velmi důležité, abyste se nevázali stále jen na jeden nebo dva typy antioxidantů. Potřebujete širokou škálu antioxidantů, aby vám poskytly optimální přínos.

Některé antioxidanty mohou být tvořeny v našem těle. Jedná se o:

Glutathion – Známý jako nejsilnější antioxidant našeho těla, glutathion je tripeptid nacházející se v každé buňce těla. Nazývá se "mistr antioxidant", protože je intracelulární a má jedinečnou schopnost maximalizovat výkon všech ostatních antioxidantů, včetně vitamínu C a E, koenzymu Q10, kyseliny alfa-lipoové, stejně jako čerstvé zeleniny a ovoce, které jíte každý den.

Primární funkcí glutathionu je chránit vaše buňky a mitochondrie před oxidačním a peroxidačním poškozením. Je rovněž nezbytný pro detoxikaci, využívání energie a prevenci chorob související se stárnutím. Glutathion také odstraňuje toxiny z našich buněk a poskytuje ochranu před škodlivými účinky záření, chemikálií a látek znečišťujících životní prostředí.

Schopnost našeho těla tvořit glutathion klesá s věkem. Nicméně jsou k dispozici živiny, které mohou přispět k jeho tvorbě, jako je například vysoce kvalitní syrovátkový protein, kurkumin, syrové mléčné výrobky, vejce a maso (v bio kvalitě u zvířat odrostlých na přirozených pastvinách).

Kyselina alfa-lipoová - Kromě svých schopností zachycovat volné radikály jako silný antioxidant, je rovněž:

 • skvělý modifikátor genové exprese ke snížení zánětu
 • velmi silný chelátor těžkých kovů
 • zesilovač citlivosti na inzulín
 

Kyselina alfa-lipoová je jediným antioxidantem, který může být snadno přepravován do mozku, což nabízí řadu výhod pro osoby s mozkovým onemocněním jako je Alzheimerova choroba. Kyselina alfa-lipoová může také regenerovat jiné antioxidanty jako je vitamin C a E a glutathion. To znamená, že pokud naše tělo již vyčerpalo tyto antioxidanty, kyselina alfa-lipoová může pomoci k jejich obnově.

CoQ10 (Ubiquinone) - používá jej každá buňka našeho těla, CoQ10 je přeměněn naším tělem na svou redukovanou podobu, tzv. ubiquinol, který dokáže maximalizovat své účinky. Koenzym Q10 byl již předmětem tisíců studií. Kromě toho, že nás přirozeně chrání před volnými radikály, také:

 • pomáhá tvořit více energie pro naše buňky
 • poskytuje podporu pro zdraví našeho srdce, imunitního systému a nervové soustavy
 • pomáhá redukovat známky běžného stárnutí
 • pomáhá udržovat hladinu krevního tlaku v normálním rozmezí
 

Jste-li mladší než 25 let, vaše tělo může přeměnit CoQ10 na ubiquinol bez problémů. Nicméně když člověk stárne, tělo musí stále více a více převádět zoxidovaný CoQ10 na ubiquinol, proto možná bude vhodné, abyste užívali doplněk stravy s ubiquinolem.

Existují antioxidanty, které nemohou být vytvořeny v našem těle a musejí být získány z potravin bohatých na antioxidanty nebo ze silných antioxidačních doplňků. Jedná se o:

Resveratrol – nachází se v některých druzích ovoce, jako jsou hrozny, zelenina, kakao a červené víno, tento antioxidant může překonat bariéru mezi krví a mozkem tím, že poskytuje ochranu mozku a nervovému systému.

Resveratrol byl vytvořen tak efektivně, že umí odvracet choroby související se stárnutím, až byl dokonce nazván "pramenem mládí". 

Kromě poskytování ochrany před volnými radikály může tento antioxidant pomoci při:

 • zamezení šíření rakoviny, zejména rakoviny prostaty
 • snížení krevního tlaku
 • udržování zdravého srdce a zlepšení elasticity cév
 • normalizování anti-zánětlivé reakce
 • prevenci Alzheimerovy choroby
 

Karotenoidy jsou skupinou přirozeně se vyskytujících pigmentů, které mají silné antioxidační vlastnosti. Jsou to látky, které dávají pokrmům jejich zářivé barvy. Existuje více než 700 přirozeně se vyskytujících karotenoidů, a minimálně 10 různých druhů nám jich právě pravděpodobně cirkuluje v krvi. Karotenoidy mohou být rozděleny do dvou skupin:

 1. Karoteny bez atomů kyslíku. Některé příklady jsou lykopen (ve zralých rajčatech) a beta-karoten (v oranžové mrkvi), které se v těle mění na vitamin A.
 1. Xantofyly obsahují atomy kyslíku a příkladem jsou lutein, kanthaxanthin (barva hříbků tzv. lišek), zeaxantin a astaxanthin. Zeaxanthin je nejčastějším karotenoidem, který se přirozeně vyskytuje v přírodě a nachází se v paprikách, kiwi, kukuřici, hroznech, dýni a v pomerančích.
 2. Astaxanthin - I když se technicky jedná o karotenoid, věřím, že tento antioxidant si zaslouží svou vlastní zvláštní zmínku díky svým vynikajícím nutričním přednostem. Astaxanthin je mořský karotenoid tvořený řasou Haematococcus pluvialis, když jeho zásoba vody vyschne, sám si dodá ochranu před ultrafialovým zářením.

Astaxanthin je nejsilnějším karotenoidem v pohlcování volných radikálů. Je 65x silnější než vitamín C, 54x silnější než beta-karoten a 14x silnější než vitamín E.

Stejně jako resveratrol také může překonat bariéru mezi krví a mozkem a bariéru mezi krví a sítnicí – něco, co beta-karoten ani lykopen nedokáží. Astaxanthin je také účinnější než jiné karotenoidy při "chlazení vazby kyslíku," určitého typu oxidace způsobeného slunečním zářením a různými organickými materiály. Astaxanthin je 550x silnější než vitamín E a 11x silnější než beta-karoten v neutralizaci této vazby kyslíku.

Astaxanthin je antioxidant se širokou škálou výhod, jako je například:

 • Podporuje imunitní funkce
 • Zlepšuje kardiovaskulární zdraví snížením C-reaktivních proteinů (CRP) a triglyceridů a zvyšuje prospěšný HDL
 • Chrání naše oči před šedým zákalem, makulární degenerací a slepotou
 • Chrání mozek před demencí a Alzheimerovou chorobou
 • Snížuje rizika různých typů rakoviny
 • Podporuje zotavení míchy a jiných poranění centrálního nervového systému
 • Snižuje zánětlivost z různých příčin, včetně artritidy a astmatu
 • Zlepšuje vytrvalost, pracovní výkonnosti a hojení
 • Odlehčuje trávení a reflux
 • Pomáhá při stabilizaci hladiny cukru v krvi, čímž chrání naše ledviny
 • Zvyšuje sílu a počet spermií a zvýšuje plodnost
 • Pomáhá předcházet spálení sluncem a chrání před poškozením vlivem radiace
 • Snižuje oxidační poškození naší DNA
 • Zmírňuje příznaky onemocnění, jako jsou pankreatitida, skleroza multiplex, syndrom karpálního tunelu, revmatoidní artritidy, Lou Gehrigova choroba, Parkinsonova choroba a neurodegenerativní onemocnění


Vitamin C - vysloužil si přezdívku "dědeček" tradičních antioxidantů, má celou řadu úžasných zdravotních předností. Jako antioxidant nám vitamín C může pomoci:

 • zvítězit nad oxidací tím, že působí jako hlavní donor elektronů
 • udržovat optimální průtok elektronů v našich buňkách
 • chránit proteiny, lipidy a další životně důležité molekulární prvky v našem těle
 • je také nezbytný pro syntézu kolagenu, který je důležitou strukturální složkou kostí, cév, šlach a vazů
 

Vitamin C můžete získat ze surové, organické zeleniny a ovoce, ale můžete ho také užívat jako doplněk stravy nebo intravenózně (IV). Osobně nejsem příznivcem tradičního vitaminu C jakožto antioxidačního doplňku stravy na trhu, protože není dostatečně biologicky dostupný, jak se tvrdí. Pokud chceme užívat doplněk strevy s vitaminem C, měli bychom se rozhodnout pro jeho varianty vyrobené lipozomální technologií, která umožňuje, aby byly živiny lépe absorbovány našimi buňkami.

Vitamín E – přírodní vitamín E je skupina osmi různých sloučenin: čtyři tokoferoly a čtyři tokotrienoly. Můžete získat všechny tyto sloučeniny vitamínu E z vyvážené stravy složené z prospěšných potravin. Nicméně pokud budete užívat syntetický vitamin E jako doplněk, získáte pouze jednu z jeho osmi sloučenin.

Zpět na začátek »

Antioxidační potravinové zdroje

Domnívám se, že pokud jde o získávání živin, tak naše strava - ne doplňky - by měla být jeho primárním zdrojem. Pokud konzumujeme vyváženou nezpracovanou stravu, která je plná kvalitních surovin, biopotravin, zejména ovoce a zeleniny, naše tělo získá důležité živiny a antioxidanty, které potřebuje k dosažení nebo udržení optimálního zdraví.

Jaké jsou nejlepší potraviny bohaté na antioxidanty, které bychom měli mít ve svém jídelníčku? Zde jsou některá z mých nejlepších doporučení:

 • Čerstvá, organická zelenina. Většina zeleniny, kterou jíte, a to zejména zelenina listová, obsahuje silné fytochemikálie, což jsou rostlinné sloučeniny, které působí jako antioxidanty. Fytochemikálie mohou snižovat záněty a eliminovat karcinogeny.

 
Nicméně abychom maximalizovali antioxidanty v zelenině, musíme ji konzumovat syrovou, ve stavu, který je nejblíže okamžiku její sklizně. Velmi doporučuji odšťavňování, které absorbuje a uchovává všechny živiny v zelenině – je to jeden z nejzdravějších antioxidačních nápojů, které můžete přidat do svého jídelníčku. Můžete také jíst dužinu, místo abyste ji vyhazovali. Klíčky jsou také silnými zdroji antioxidantů, minerálů, vitamínů a enzymů, které podporují optimální zdraví. Mí dva oblíbenci jsou hráškové a slunečnicové klíčky, protože poskytují bílkoviny nejvyšší kvality. Kdysi, před více než 10 lety, jsem pěstoval klíčky v kulatých sklenicích, ale přestal jsem a přešel raději na jejich pěstování na miskách. Teď konzumuji celou jednu řádku výhonků každé dva až tři dny.

 • Ovoce. Čerstvé plody jako jsou borůvky, ostružiny, brusinky a maliny jsou nejlepší antioxidační plody, které můžete konzumovat, protože obsahují silné fytochemikálie, které přímo inhibují vazby DNA na určité karcinogeny. Bobule jsou také velké zdroje antioxidantů, jako je vitamín C, karoteny a karotenoidy a také živiny, jako je zinek, draslík, železo, vápník, a hořčík. Nicméně radím konzumovat ovoce mírněji, protože obsahuje fruktózu, která může být ve vysokých dávkách pro naše zdraví škodlivá.
 
 • Ořechy. Pekanové, vlašské a lískové ořechy jsou vynikající antioxidační potraviny, které mohou zlepšit zdraví našeho srdce i zdraví celkově. Najděte si ořechy, které jsou organické a syrové, ne ozářené nebo pasterizované. Nedoporučuji konzumovat arašídy, protože jsou obvykle plné pesticidů a mohou být kontaminovány karcinogenní plísní s názvem aflatoxin.
 
 • Byliny a koření. Kromě toho, že jsou bohatým zdrojem antioxidantů, mohou mít ještě protirakovinné účinky. Byliny a koření se liší hlavně svým původem, byliny obvykle pocházejí z listů rostlin, zatímco koření spíše z kůry, stonku a semen. Oba byly používány po tisíce let k aromatizaci potravin a léčbě nemocí. Nejlepší možnosti nabízí mletý hřebíček, mletá skořice, oregano, kurkuma, zázvor a česnek. V ideálním případě bychom se měli rozhodnout pouze pro čerstvé byliny a koření, protože jsou zdravější a mají vyšší hladiny antioxidantů než ty zpracované, práškové verze. Například antioxidační aktivita čerstvého česneku je 1,5x vyšší než u sušeného česnekového prášku.
 
 • Organický zelený čaj. Tento nápoj bohatý na antioxidanty obsahuje epigallocatechin-3-galát (EGCG), což je katechin polyfenolů a jeden z nejsilnějších dnes známých antioxidantů. EGCG pomáhá snižovat riziko infarktu myokardu a cévní mozkové příhody, výskyt glaukomu, vysoký cholesterol a další. Studie rovněž zjistily, že je možné zlepšit naše výkony, zvýšit oxidaci tuků a dokonce i zabránit obezitě díky jeho regulačnímu vlivu na metabolismus tuků. Mějte však na paměti, že ne všechny zelené čaje mají stejnou kvalitu. Některé zpracované značky zeleného čaje mohou obsahovat velmi malé nebo vůbec žádné EGCG. Některé čajové sáčky jsou kontaminovány fluoridem nebo obsahují nebezpečné plasty, které se mohou vylouhovat při vaření i do čaje. Chcete-li se ujistit, že pijete vysoce kvalitní zelený čaj, radím koupit pouze ty organické, volné čajové lístky z důvěryhodných zdrojů. Osobně nejraději volím organické matcha a Tulsi čaj.
 

Doporučuji také konzumovat vysoce kvalitní syrovátkový protein – za studena lisovaný, od krav krmených travou a bez hormonů, cukru a chemikálií.

Syrovátková bílkovina obsahuje všechny základní klíčové aminokyseliny pro tvorbu antioxidantu glutationu: cystein, glycin a glutamát. Obsahuje také glutamylcystein, jedinečný cysteinový zbytek, který je vysoce bioaktivní tím, že se rovněž dokáže konvertovat na glutathion.

Vědci z amerického ministerstva zemědělství (USDA) vytvořili měřítko pro měření schopnosti antioxidantu v potravině nebo doplňku neutralizovat volné radikály, tzv. skóre “Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC)“ (schopnost absorpce kyslíkového radikálu). Čím vyšší má jídlo ORAC skóre, tím silnější je v boji proti degeneraci a nemoci související s věkem.

Můžete přejít na ´databázi hodnoty ORAC´, pokud si chcete vyhledat, jaké má konkrétní jídlo nebo doplněk stravy ORAC skóre. Ale pozor: někteří výrobci používají podvodné praktiky zkreslující ORAC hodnoty a klamají tak spotřebitele.

Zpět na začátek »

Doporučené potravinové doplňky s antioxidanty

Jak mnozí z vás víte, nedoporučuji užívat mnoho doplňků, neboť nemohou nahradit živiny a výhody, které můžete získat z celých organických potravin. Doplňky by měly být přijímány pouze pro doplnění našeho jídelníčku, neměly by ho zcela nahrazovat.

Nicméně, vzhledem k dnešnímu uspěchanému a náročnému životnímu stylu mnoho lidí zanedbává důležitost konzumovat celé, organické potraviny. Nemají čas vařit a připravovat zdravé pokrmy, což způsobuje, že jim pak chybí základní živiny včetně antioxidantů.

V tomto případě by mělo být ideální volbou užívání vysoce kvalitního doplňku s antioxidanty. Osobně mohu doporučit:

 • Astaxanthin
 • Kyselinu alfa-lipoovou
 • Krill Oil – olej z drobného korýšovitého planktonu 
 • Resveratrol
 • Acai Berry 
 • Vitamin E 
 • Lipozomální vitamin C 
 • CoQ10 / Ubiquinol
 

Mějte však na paměti, že předávkování antioxidanty, zejména z doplňků, může mít negativní vliv na naše zdraví. K předávkování může dojít snadno, když se antioxidanty užívají jako doplněk, a tak vždy pamatujte na zlatou střední cestu: ani moc, ani málo.

Změny životního stylu, které navýší náš příjem antioxidantů

Strava bohatá na antioxidanty nebude nic platná, pokud ji nechcete kombinovat se zdravým životním stylem. Pamatujte si, že jsou nezdravé životní návyky, které mohou podporovat tvorbu volných radikálů. Pokud se nám je nepodaří zastavit, mohou se hladiny volných radikálů v těle zvýšit na nebezpečnou úroveň a vystavit nás riziku zánětů a připravit cestu pro různá onemocnění.

Kromě zdravé stravy vřele doporučuji několik rad v souvislosti s životním stylem:

 • Snížení a případně odstranění cukru (především fruktózy) a obilovin z vaší stravy. Podle Dr. Robert Lustiga, profesora pediatrie na oddělení endokrinologie na univerzitě v Kalifornii, v San Franciscu, fruktóza podléhá Maillardově reakci s proteiny, což vede k superoxidaci volných radikálů, které se pak tvoří v našem těle. Tyto škodlivé volné radikály mohou způsobit zánět jater podobný zánětu způsobenému alkoholem. Méně cukru a obilovin (které se v těle přeměňují na cukr) ve stravě může pomoci snížit antioxidační stres, což znamená, že cukry a obiloviny potřebujete v menších dávkách. Navíc antioxidanty, které máte, budou fungovat lépe a vydrží déle. Rovněž nedoporučuji konzumovat jakýkoliv druh zpracovaných potravin, zejména limonády, protože ty obvykle obsahují vysoké množství fruktózy.
 
 • Cvičení - může zvýšit tvorbu antioxidantů v našem těle, ale paradoxně tím, že ve skutečnosti vytváří silný oxidační stres. Nicméně pokud cvičíme správně a střídmě, může cvičení pomoci zlepšit schopnost našeho těla tvořit antioxidanty. Proto doporučuji dělat krátké série cvičení vysoké intenzity jako je např. Peak Fitness, místo delších jako je běh či maraton, které kladou nadměrný důraz na srdce.
 
 • Zvládání stresu. Stres může tvorbou volných radikálů zhoršit záněty a způsobit špatnou funkci imunitního systému. Studie prokázaly významné spojení mezi akutním anebo chronickým emocionálním a psychickým napětím a mnoha zdravotními problémy. Dokonce i Centra pro kontrolu nemocí (CDC) berou toto propojení na vědomí a tvrdí, že 85% všech nemocí má svou emocionální příčinu. Chcete-li efektivně zvládat stres, doporučuji používat nástroje energetické psychologie, jako Technika emoční svobody (EFT). EFT je forma psychologické akupunktury – ale bez jehel, která může pomoci opravit emocionální zkraty, které přispívají k našemu chronickému stresu.
 
 • Vyvarujte se kouření. Kouření vytváří v těle volné radikály, což urychluje proces stárnutí. Dokonce i pobyt mezi lidmi, kteří kouří, může mít vliv na naše zdraví tím, že dojde k poškození mikrokapilár v pokožce, což omezuje její schopnost absorbovat živiny a vede k urychlené tvorbě vrásek a stárnutí. Kouření rovněž přispívá k patogenezi různých onemocnění, nejznámější z nich je rakovina plic.
 
 • Dopřejte si dostatek spánku. Vysoce kvalitní spánek je jedním ze základních kamenů dobrého zdraví. Věda nyní zjistila, že deficit spánku může mít závažné dalekosáhlé účinky na naše zdraví. Šest až osm hodin spánku za noc se zdá být optimální počet pro většinu dospělých, mnohem více nebo příliš málo spánku může mít naopak nepříznivý vliv na naši duševní pohodu.
 
 • Zkuste chodit bosi. Tzv. "uzemnění / grounding" má silný antioxidační účinek, který pomáhá zmírnit záněty v těle. Jde o konstantní tok energie mezi našimi orgány a zemí, která má větší negativní náboj. Chůze naboso po zemi pomáhá absorbovat velké množství záporných elektronů chodidly našich nohou. Nejlepší způsob, jak zahrnout „uzemnění“ do našeho životního stylu je chodit naboso venku, například na pláži nebo na dvoře. Je to jeden z nejkrásnějších, nejlevnějších a významných způsobů, jak pozvednout naše zdraví.
 

Zpět na začátek »

Souvísející produkt

Skladem 27.12.2017

Podobné články

Jed zvaný ASPARTAM

Jed zvaný ASPARTAM Obsah článku: Aspartam se při vysokých... celý článek

Mléko - pečlivě vybírejte mléčné výrobky

Mléko - pečlivě vybírejte mléčné výrobky Obsah... celý článek

Individuální strava podle metabolických typů

Individuální strava podle metabolických typů Obsah článku:... celý článek