Your browser does not support JavaScript or You have disabled it. Most of the features will not work so please enable JavaScript!

Zdravé srdce - zdravý člověk

Obsah článku

 

TAJEMSTVÍ JAPONSKÉ DLOUHOVĚKOSTI: „Člověk je tak starý, jak staré jsou jeho cévy, jak staré je jeho srdce.“

Srdce je nejdražší pumpa na světě. Rozhoduje o našem životě, jeho kvalitě a délce. Srdečně cévní onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Mají na svědomí více než 58% všech úmrtí. Hlavní příčinou srdečně cévních onemocnění je ateroskleróza neboli kornatění tepen. Postihuje bez rozdílu muže i ženy, často v nejproduktivnějším věku.

Co je příčinou srdečně cévních onemocnění?

Hlavní příčinou těchto závažných, a život ohrožujících onemocnění, jako je ischemická choroba srdeční, angína pectoris, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, žilní trombóza, je ateroskleróza. Ateroskleróza je onemocnění, které vzniká v důsledku ukládání vápenatých a tukových usazenin a cholesterolu uvnitř cévních stěn, které potom nejsou dostatečně pružné ani odolné, a díky tomu se snadněji narušují i „pouze“ zvýšeným krevním tlakem. Tyto usazeniny zároveň zmenšují průsvit cév, a tím je zužují. Zhoršuje se tak prokrvení a přísun kyslíku do tkání a orgánů celého těla.

Zpět na začátek »

Jak ateroskleróza vzniká a co ji způsobuje?

Nové poznatky

Je všeobecně známo, že vysoká hladina cholesterolu zvyšuje riziko vzniku aterosklerózy, a tím následně ischemické choroby srdeční, angíny pectoris, infarktu myokardu, žilní trombózy a krevních sraženin.
Cholesterol však není tou látkou, která vyvolává poškození. Je důležitý pro náš organismus k výrobě steroidních hormonů. V čistém stavu je cholesterol antioxidantem a nezbytnou složkou steroidních hormonů a všech orgánových systémů. Věkem jeho hladina přirozeně stoupá s úbytkem hormonů v organismu.

Jde tedy o přirozený jev. Cholesterol je složen s HDL (těžkého) a LDL (lehkého) cholesterolu. Z LDL cholesterolu se vytvářejí cholesterolové pláty,
které ucpávají stěny cév, ale jen za určitých podmínek: poslední výzkumy ukazují, že LDL cholesterol se usazuje na cévních stěnách jenom když je jeho struktura poškozena volnými radikály – tedy když zoxiduje. Zánětlivé procesy v těle a volné radikály jsou příčinou poškození cholesterolu, a též cévní stěny.

Organismus musí poškození cévní stěny opravit a následně zabudovává na místo poškození vápník a cholesterol formou plátů, a vzniká cholesterolový plát
jako záplata na poškozenou cévní stěnu. Na riziko vzniku a rozvoje aterosklerózy a cévních onemocnění nejlépe ukazuje hladina homocysteinu. Homocystein způsobuje zánětlivé procesy v těle, a tím vznikají volné radikály, které poškozují cévní stěny a strukturu cholesterolu. To znamená, že vysoká hladina homocysteinu způsobuje poškození cévní stěny volnými radikály a ne vysoká hladina cholesterolu. Homocystein vzniká z aminokyseliny cystein při nadměrné konzumaci masa a masných výrobků a při nedostatku vitamínů skupiny B ( hlavně B3, B6, B12 a kyseliny listové). 

Homocystein je tedy mnohem nebezpečnější pro rozvoj srdečně cévních onemocnění než cholesterol. Cholesterol škodí jenom následně jako cholesterolový plát, který ale vzniká na základě poškození jeho struktury volnými radikály. To znamená, že vysoká hladina homocysteinu způsobuje poškození cévní stěny a následně způsobuje vznik aterosklerózy neboli kornatění tepen. Takto narušená vnitřní vrstva cévní stěny aktivuje proces krevního srážení: krevní sraženina – trombus cévu zcela uzavře, následkem toho se nedokrvuje část srdce, která časem odumírá a vzniká infarkt myokardu. 

Pokud se céva zúží sklerotickým plátem pod 30% svého průměru, průtok krve je nedostatečný. Orgán, který tato céva zásobuje, např. játra, ledviny, mozek, srdce, začne vysílat do mozku zprávu, že nemá dostatek kyslíku a živin. Mozek(autonomní nervový systém) má jedinou možnost, jak řešit tuto situaci a zlepšit prokrvení jednotlivých orgánů: zvýší krevní tlak a následně zvýší puls. Tím proteče zúženou cévou více krve pod větším tlakem a dostane se více kyslíku a živin do jednotlivých orgánů. Mozek tedy vydal příkaz srdci, aby zvýšilo tlak krve, případně zvýšilo puls, aby nedocházelo k hypoxii (nedokrvení) jednotlivých orgánů. Zvýšený tlak a puls však zatěžují srdce i cévní systém, které nejsou na takový přetlak stavěny. Srdce musí intenzivněji pracovat, tím se více opotřebovává, a také rychleji stárne, a my si takto zkracujeme život. 

Pacient se necítí dobře, navštíví lékaře, který mu zjistí vysoký krevní tlak a předepíše léky na snížení krevního tlaku, aby se šetřilo srdce. Co se stane ? Tlak se sice zpočátku upraví, ale orgány (srdce, játra, ledviny, mozek) zůstanou nedokrvené a trpí hypoxií. Když je orgán nedokrvený, tak nefunguje správně a neplní svoji funkci. Průtok krve cévou je omezen a následkem toho jsou jednotlivé části těla nedostatečně zásobovány kyslíkem a živinami. Navíc při nedostatku kyslíku se zvyšuje překyselení organismu, které je základem pro rozvoj dalších závažných onemocnění. Porušuje se acidobazická rovnováha a pH tkání organismu vykazuje překyselení. V kyselém - nedokrveném prostředí se dobře daří nejen patogenním mikroorganismům, které způsobují zánětlivá onemocnění, ale také nádorovému bujení.

Toto vše je důsledek aterosklerózy a nesprávně léčeného zvýšeného krevního tlaku. Správná léčba těchto problémů spočívá ve vyčištění zaneseného cévního systému a rozpuštění krevních sraženin a cholesterolových plátů, které jsou příčinou zvýšeného tlaku krve a nedokrvení orgánů v těle. Když se vyčistí cévní systém, zlepší se průtok krve i zásobení orgánů kyslíkem a živinami a přestanou se vysílat do mozku signály, že krev není zásobena kyslíkem a živinami a nejsou prokrveny jednotlivé orgány. Mozek následně vydá příkaz srdci, že už nemusí zvyšovat tlak krve v cévním sytému a krevní tlak se přirozeně upraví - sníží.

Průtok krve cévou již není omezen a následkem toho jsou jednotlivé části těla dostatečně zásobovány kyslíkem a živinami. Při ateroskleróze tedy dochází k zužování průsvitu cév na základě ukládání tukových a vápenatých vrstev do stěny cév a vzniká narušení cévní stěny. Ateroskleróza je jedním z hlavních důvodů úmrtí většiny obyvatel vyspělého světa. Ateroskleróza vzniká na základě působení různých rizikových faktorů, jakými jsou vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina LDL cholesterolu a homocysteinu, stres, nedostatek pohybu, nezdravý životní styl, kouření a také dědičná dispozice.

Ateroskleróza je příčinou, ze které se vyvíjejí závažná onemocnění, jako je ischemická choroba srdce a dolních končetin, angína pectoris, infarkt myokardu, mozková mrtvice. Ateroskleróza může postihovat všechny tepny našeho těla: nejčastěji postihované jsou tepny mozkové (cévní mozková příhoda), srdeční (ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angína pectoris), a též tepny dolních končetin (ischemická choroba dolních končetin, křečové žíly, bércové vředy). Tato skutečnost může v mnoha případech způsobit velmi vážné komplikace, případně i smrt.

Zpět na začátek »

Jak správně diagnostikovat a předejít vzniku kardiovaskulárních problémů spojených s aterosklerózou cévního systému? 

Včasná diagnostika srdce a kardiovaskulárního systému může odhalit a lokalizovat problémy spojené s aterosklerózou včas, ještě než se nemoc projeví patologickými změnami na srdci. Umožňuje také zjišťovat hypoxické (neokysličené) části srdce při různých onemocněních, které vedou k ischemické chorobě srdeční, infarktu myokardu, angíně pectoris, cévní mozkové příhodě, žilní trombóze atd. Metoda umožňuje a poskytuje preventivní rychlé vyšetření, okamžité zobrazení srdce, okamžité výsledky, okamžité řešení, obnovu a ozdravení organismu, komplexní léčebný přístup.

Vychází ze světových standardů a využívá se v oborech medicíny jako jsou interna, kardiologie, imunologie, onkologie, pediatrie, rehabilitace, neurologie, sportovní lékařství. Vyšetření variability srdečního rytmu (VSR) je komplexní interní vyšetření metodou certifikovanou pro medicínské využití založenou na principech buněčné medicíny.

Metodou lze vyhodnotit komplexní analýzu zdravotního stavu

 • odhalit riziko vzniku vysokého krevního tlaku a aterosklerózy
 • stav imunitního, hormonálního a kardiovaskulárního systému
 • proces stárnutí organismu vzhledem k věku – jestli váš věk odpovídá vašemu biologickému věku
 • schopnost regenerace organismu
 • výkonnost organismu a jeho rezervy
 • schopnost adaptace organismu na zátěž
 • index stresu organismu - 95% nemocí je způsobeno stresem
 • nepravidelnou srdeční činnost – arytmie, srdeční palpitace
 • odhalit riziko syndromu náhlé srdeční smrti a infarktu myokardu
 

Diagnostika VSR je také preventivní diagnostika, která odhalí nemoc, když je ještě bez příznaků, a proto můžeme začít s terapií dříve než se nemoc projeví navenek.

EKG 3D Heart Vue zobrazení a vyšetření srdce je vyšetření na moderním přístroji vyvinutém pro elektro-kardio-diagnostiku srdce. Jeho hlavní přínos je ve vysoké citlivosti, rychlosti a jednoduchosti, a také ve zpracování naměřených hodnot EKG: součástí výsledku měření je i 3D zobrazení srdce s vyznačením rizikových oblastí. Včasné zjištění rizik umožňuje zahájit léčbu v okamžiku, kdy má ještě větší naději na úspěch. Metoda je založena na monitorování srdce a umožňuje rychlé sledování metabolických změn a abnormalit v myokardu již v ranných stadiích. Umožňuje také zjišťovat a lokalizovat patologické změny na srdci při různých onemocněních. Poskytuje okamžité výsledky a snižuje náklady na léčení včasným odhalením závažných poškození srdce. Metoda využívá nové EKG informace a zaznamenává i malé metabolické odchylky, které mohou předcházet poškození srdce (ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris).

EKG 3D umožňuje

 • okamžité zobrazení srdce
 • diagnostikovat stav srdečního svalu a intenzitu stresové zátěže na srdce
 • diagnostiku akutních a chronických srdečních onemocnění
 • získat informace o neokysličených místech srdečního svalu v procentech ještě dříve než běžné diagnostické metody zaznamenají aterosklerózu a ischemickou chorobu srdeční
 • odhalit riziko infarktu myokardu ještě bez pozorování příznaků nemoci
 • v ranných stadiích diagnostikovat srdeční palpitace včetně stresových arytmií, které mohou být příčinou patologických stavů a kolapsů
 

Pokud se poruchu srdečního rytmu nepodaří odhalit včas, může člověka postihnout celá řada závažných komplikací, např. cévní mozková příhoda, fibrilace síní a komor,oběhová zástava,infarkt myokardu, náhlá srdeční smrt atd.

Zpět na začátek »

LÉČBA ATEROSKLERÓZY A KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Správná léčba těchto závažných onemocnění spočívá ve vyčištění cévního systému, rozpuštění cholesterolových plátů, zlepšení průtoku krve a rozšíření průsvitu cév při obnovení jejich pružnosti a elasticity. 

Jak můžeme vyčistit cévní systém bez náročných operací? 

Jediný produkt, který je schopen vyčistit cévní systém, posílit cévní stěnu a zlepšit elasticitu cév bez operace je přírodní produkt FOHOW Suečinfu. Pomáhá rozkládat aterosklerotické pláty
v cévní stěně. 

Hlavní složkou tohoto výrobku je japonská fermentovaná potravina nato, která se s úspěchem používá v tradiční japonské i čínské medicíně. Bylo zjištěno, že Japonci se vyznačují zdravým kardiovaskulárním systémem. I ve stáří u nich zůstává normální krevní viskozita a nevyskytují se tromby. Hlavním účinkem tohoto přírodního produktu je jeho fibrinolytický účinek, který příznivě a komplexně působí na kardiovaskulární systém.

 • zabraňuje vzniku krevních sraženin – trombů
 • snižuje hladinu cholesterolu a triglyceridů v krevním séru
 • pomáhá stabilizovat krevní tlak
 • zlepšuje prokrvení a okysličení myokardu
 • zlepšuje prokrvení vnitřních orgánů a periférních částí kardiovaskulárního systému
 

Užívání Fohow Suečinfu jako prevence vzniku aterosklerózy v cévním systému se doporučuje:

 • při pozitivní anamnéze výskytu kardiovaskulárních onemocnění v rodině
 • jako prevence vzniku trombóz
 • jako prevence ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu a cévní mozkové příhody
 • při problémech v oblasti prokrvení dolních končetin (otoky, křečové žíly, bércové vředy, nedokrvené končetiny)
 • při hypertenzi
 • při zvýšené hladině cholesterolu a triglyceridů v krvi
 • při diabetes mellitus
 • při onkologických onemocněních
 • při ateroskleróze
 • při pooperačních stavech
 • při nadváze a kouření
 • při očních komplikacích (zhoršené vidění, šedý a zelený zákal)
 • při artróze a osteoartróze (zlepšuje prokrvení a výživu kloubní chrupavky)
 • při osteoporóze (podporuje minerální hustotu tkáně, a tím předchází frakturám kostí)
 

Další ingredience obsažené v produktu

 • extrakt z hroznových pecek - bohatý zdroj přírodních bioflavonoidů, které mají příznivé účinky na celý organismus, především na kardiovaskulární systém. Bioflavonoidy mají regenerační schopnost, zpomalují proces stárnutí, zabraňují rozvoji otoků a zánětlivých procesů, neutralizují vliv volných radikálů, pomáhají zachovat a obnovovat kolagenní vlákna. Brání oxidaci cholesterolu, ze kterého vznikají cholesterolové pláty, které ucpávají cévy !
 • Gynostemma pentaphyllum - neboli ženšen pětilistý, v Číně nazývaný bylinou dlouhověkosti, obsahuje antioxidanty a adaptogeny, které mají protistresový a harmonizační účinek na celý organismus. Účinně pomáhají při diabetu – snižují hladinu cukru v krvi.
 

Fohow Suečinfu - funkční efekt a účinnost

 • má fibrinolytický účinek – rozpouští tromby, pláty, usazeniny
 • snižuje viskozitu krve
 • zvyšuje dodávku kyslíku a živin do tkání
 • zvyšuje biologickou dostupnost jednotlivých živin
 • snižuje viskozitu lymfy
 • zlepšuje drenážní funkce a očistu těla od usazenin
 • podporuje zrak (zlepšuje funkci zrakového aparátu)
 • zvyšuje kostní hustotu
 • snižuje bolesti v kloubech a svalech při jejich zánětlivých stavech, ale i při intenzivní fyzické zátěži (sportovci apod.)
 • poškozuje obal rakovinné buňky, což umožňuje NK (Natural Killer) buňkám imunitního systému rozpoznávat, a ničit tyto rakovinné buňky
 

Jedinečné efektivní produkty FOHOW lze zakoupit ve středisku firmy FOHOW se zastoupením pro Českou republiku.

Zpět na začátek »

Zdroj: 

RNDr. Mária Kropáčková
Centrum ZDRAVÉ SRDCE
ordinace buněčné medicíny

Adresa střediska: Centrum ZDRAVÉ SRDCE, Praha 4, Zelený pruh 95/97 (KUTA centrum).
Tel.: +420 608 213 931, e-mail: diagnoza.lecba@gmail.com

Souvísející produkt

Podobné články

Amalgam – možný spouštěč různých nemocí?

Amalgam – možný spouštěč různých nemocí? Obsah... celý článek

CELIAKIE – nepřiměřená reakce organismu na...

CELIAKIE – nepřiměřená reakce organismu na lepek Obsah článku:... celý článek

Top 10 destruktivních lží o výživě

Top 10 destruktivních lží o výživě. Obsah článku: Lež č.... celý článek