Your browser does not support JavaScript or You have disabled it. Most of the features will not work so please enable JavaScript!

Téměř vše o vitaminu D

autor: RNDr. Petr Fořt, CSc., nutriční poradce, dietolog a privátní konzultant pro výživu

Vitamín D můžete objednat na našich stránkách zde

Obsah článku:

Když se řekne vitamin…

Když se řekne vitamin, každému je jasné, o čem je řeč. Bavíme se o specifických mikro-živinách, které jsou účinné ve velmi malých množstvích, přesto jejich příjem je bezpodmínečně nutný k dobrému zdraví, možná dokonce i k přežití. Důsledkem odborně neoprávněného, leč stále prezentovaného tvrzení většiny lékařů, že „dostatečné množství vitaminů většina z nás přijímá v podobě běžné stravy“ je podceňováním konzumace vitaminů nejenom vhodnou stravou, ale především formou speciálních doplňků stravy. Veřejnost je tímto tvrzením uváděna v omyl, protože je přesvědčována, že není nutné přemýšlet o tom, zda vitaminů skutečně přijímá tolik, kolik je nutné k dobrému zdraví a prevenci chorob. Z doslova „opačného konce“ působí tlak reklam výrobců doplňků stravy, snažících se veřejnost přesvědčit, že bez pravidelného použití jejich produktů nelze být zdravý, naopak, lze očekávat choroby nebo dokonce zkrácení života. Výsledkem je totální zmatek, který způsobil, že většina lidí nepoužívá doplňky, a když, tak zcela nahodile v závislosti na frekvenci odborně nekompetentních článků v tištěných médiích a reklamách v televizi. Výsledky vědeckých studií dokazují chybnost prohlášení většiny odborné veřejnosti také v případě vitaminu D.

Vitamin D – jeden z vitaminů, jehož význam přesahuje všechna očekávání

Tento vitamin, veřejnosti známý především jako jeden z „vitaminů rozpustných v tucích“, který je nutný pro prevenci křivice (rachitis) dětí, je typickým představitelem negativních důsledků tragicky podceňovaného významu zdravého životního stylu, zahrnujícího ovšem nejen správnou výživu, ale také sport a pobyt v přírodě – přesněji řečeno „na slunci“ – a důležitost cíleného použití doplňků stravy.

Mechanismus působení vitaminu D a jeho vztah k chorobám

Dr. NormanAmerican Journal of Clinical Nutrition (2007) shrnuje pozitivní efekty tohoto vitaminu následovně:

  1. Podpora imunitního systému
  2. Tvorba a regulace působení inzulínu slinivkou
  3. Příznivý efekt na myokard a krevní tlak
  4. Svalová síla
  5. Mozková aktivita

Příznivé důsledky lze podle autora objevit v široké škále onemocnění, jimiž jsou:

rakovina, hypertenze a oběhová onemocnění, artismus, obezita, revmatoidní artritida, diabetes l. i 2. typu, mnohočetná skleróza, Crohnova choroba, chřipka a nachlazení, tuberkulóza, stárnutí, lupenka, ekzém, nespavost, ztráta vlasů, svalové bolesti, zubní kaz, parodontóza, sportovní výkonnost, makulární degenerace (onemocnění očí související se stárnutím), pre-eklampsie (problémy spojené s těhotenstvím), plodnost, astma, cystická fibróza, migrény, deprese, Alzheimerova choroba, schizofrenie.

Jak vidíte, nemocí je to více než dost. Proto je důležité, že jeden z nosných principů účinku vitaminu D tkví v tom, že podporuje tvorbu přirozených látek, zvaných cytokiny, které vykazují silné protizánětlivé účinky. Nicméně tím to ani zdaleka nekončí.

Zpět na začátek »

Vitamin D reguluje činnost genů

Co je v případě tohoto vitaminu mimořádně významné je fakt, že reguluje činnost stovek genů. Odborníci již dokonce našli tzv. receptory (místa, na která se váže vitamin D v buňkách) prakticky ve všech tkáních! Z toho vyplývá, že ani zdaleka nejde jen o kosti (například ve smyslu prevence křivice u dětí či osteoporózy u žen v menopauze), ale když už o nic jiného, tak přinejmenším o imunitu. To vysvětluje, proč tak často trpíme chřipkou či obyčejným nachlazením právě v zimě, kdy je nedostatek slunečného záření. Málo slunečního svitu (přesněji pobytu na slunci) znamená málo vitaminu D! Ale jak to, že výskyt onemocnění respiračního traktu či viróz není významně vyšší v severních oblastech Evropy a Ameriky, kde je sluneční svit významně menší než na rovníku a v subtropech? Odpověď vás překvapí: populace těchto zemí mají většinou dostatek vitaminu D ve stravě! Nicméně ani to často nestačí, proto se zde vyskytují více než jinde některá onemocnění, především nervového systému, jakými jsou roztroušená skleróza nebo jen „obyčejná“ deprese (a tím pádem také nadprůměrný výskyt sebevražd). Na sever od 35. rovnoběžky se také prokazatelně výrazně zvyšuje riziko vzniku roztroušené sklerózy, a to až na dvojnásobek.

Klinické projevy nedostatku vitaminu D tedy jasně souvisí se vzdáleností od rovníku. Ve Skandinávii, kde je celoročně snížená expozice slunečnímu záření, je zvýšená úmrtnost na některé nádory, a v USA byla nalezena souvislost mezi rakovinou tlustého střeva a intenzitou slunečního záření v různých lokalitách. V souvislosti s geografickou polohou bydliště je namístě připomenout důležitost skladby stravy. Národy zemí, žijících ve „slunečním stínu“ konzumují potravu bohatou na vitamin D, jehož zdrojem jsou jedině potraviny živočišného původu, konkrétně tučné mořské ryby, játra, vaječný žloutek, případně i plnotučné mléko – třeba sobí…..

Vitamin D je v populaci deficitní natolik, až je to překvapující

Nejnovější výzkumy prokazují, že tento vitamin svým významem daleko přesahuje původně za hlavní považovanou roli ve fyziologii kostí. Studie prokazují jeho zásadní nedostatek ve stravě především u populací průmyslově vyspělých zemí. Deficit vitaminu D byl před desítkami let především příčinou křivice (rachitis) u dětí, žijících ve městech. Léčení i prevence ozařováním speciálními UV lampami se sice ukázalo být úspěšným, ale v té době ještě nebylo známo nic víc o dalších oblastech působení tohoto vitaminu. Příznivý efekt ozařování vedl k odhalení souvislosti mezi jeho tvorbou v organismu a vstřebáváním světelného záření. Nakonec bylo možné konstatovat, že až 90 % příjmu vitaminu D je zajištěno jeho tvorbou v kůži v důsledku působení slunečního záření. Před desítkami let, kdy nebyl znám vitamin D a do té doby než se přišlo na možnost použití UV lamp, byl tradičním preventivním postupem „rybí tuk“ (extrakt z tresčích jater), který se podával především nebo dokonce pouze malým dětem. Nakonec bylo možné křivici předejít nebo ji léčit dvěma odlišnými postupy – ozařováním a suplementací (použitím léčiva, které ho obsahuje). To nakonec vedlo k objevu vitaminu D. Pravda, žijeme sice v jiné době, kdy asi nehrozí křivice, zato se objevil jiný problém. Lidé stále méně vycházejí na slunce, jednak protože neustále pracují, jednak proto, že podlehli strachu z dlouhého pobytu na slunci poté, co odborně nekompetentní autoři v médiích masivně „straší“ rakovinou kůže, způsobenou opalováním. Doporučuje se použití ochranného krému s vysokým faktorem. To je zásadní chyba, která je ještě umocněna těsně následující osobní hygienou za použití mýdel a sprchových gelů, které vzniklý vitamin v povrchové vrstvě kůže dokonale odstraní. Důsledkem je situace, popisovaná vědci jako celosvětová pandemie hypovitaminózy vitaminu D.

Zpět na začátek »

Co to je vitamin D

Vitamin D není jediná látka. Účinné jsou jak dva přírodní typy (viz dále), tak celá skupina látek syntetického původu. Molekuly tohoto vitaminu jsou steroidní (!) povahy a na konci jejich přeměny je tzv. kalcitriol, který se stejně jako například steroidní hormony váže na jaderný receptor buněk a zde ovlivňuje činnost genů. Hlavní účinnou látkou je však 1,25– hydroxy-vitamin D. Syntetické analogy této molekuly účinkují spíše jen jako aktivátory receptorů pro samotný účinný vitamin D. Převaha jich je v kostech, příštítných tělíscích, tenkém střevu, svalových buňkách a ve výstelce cév, v beta-buňkách slinivky (produkujících inzulín) a v kožních buňkách..

Vitamin D nejenom pro regulaci metabolismu vápníku a fosforu

Jak ukázaly nové vědecké studie, v případě vitaminu D nelze hovořit výhradně o jeho funkci jako regulátora metabolismu vápníku a fosforu v souvislosti s tvorbou a neustálou remodelací (přestavbou) kostní hmoty. Jde totiž o jeho působení jako látky protinádorové, imunologicky aktivní a kardioprotektivní (chránící srdce).

Zpět na začátek »

Imunologické účinky

Imunita je to, co nás drží při životě. Jakékoliv nepříznivé změny jejího stavu (a výkonu) se projeví nějakým onemocněním. Studie, zveřejněná v Nature Imunology (2010) upozorňuje na význam vitaminu D pro stimulaci aktivity tzv.T-buněk (též zabíječské buňky – natural killer cells). V tom je skryt celý princip. Velmi překvapivé a přitom nesmírně důležité je zjištění, že podávání vitaminu D dětem již po porodu až minimálně do ukončeného 1. roku života sníží riziko vzniku diabetu 1. typu (juvenilního) na pouhých 20 %! Užívání vitaminu D také snižuje výskyt revmatoidní artritidy. Také tuberkulóza je častější v populacích, kde je nízký příjem vitaminu D. Kanadská studie, prezentovaná v Journal of Biological Chemistry roku 2010, objevila pozitivní efekt tohoto vitaminu v prevenci vředového onemocnění střeva, označovaného jako Crohnova choroba. V dalším textu se budu zabývat vztahem vitaminu D k některým vážným chorobám podrobněji.

Zpět na začátek »

Dávkování

Odborná i laická veřejnost stále žije v přesvědčení, že doplňkové použití všech vitaminů, rozpustných v tucích (A, D, E, K), je rizikové, protože se v organismu ukládají, a mohou tak způsobit předávkování, spojené s negativními důsledky. V případě vitaminu D je to tzv. hyperkalcémie (zvýšení hladiny vápníku v krvi) a v důsledku toho zvýšené riziko tvorby vápenatých močových kamenů a kalcifikací měkkých tkání. Je však sporné, zda riziko je reálné, protože neexistují studie, které by to definitivně prokázaly. Nicméně právě tato nepodložená tvrzení jsou pro zdravotní legislativu pádnými argumenty při velmi opatrné formulaci denní doporučené dávky, která se pohybuje v průměru na hodnotě 400 I.U. (zkratka I.U. znamená international units a odpovídá konkrétnímu množství 10 mcg – mikrogramů). Ta je stále platná navzdory nejnovějším vědeckým objevům. Přitom jde o tzv. minimální nutné množství, pravděpodobně zajišťující ochranu před křivicí dětí. Ale nic víc! Příznivé zdravotní účinky se však projeví až v případě delšího podávání tzv. farmakologických množství (též „klinicky účinná dávka“), která jsou 10× (!) vyšší. Podle nejnovějších návrhů specialistů musí být doporučená dávka zvýšena pro děti do cca 7 let až na 1400 I.U. a pro dospělé až na 6000 I.U. (odpovídá to 40 a 150 mikrogramům).

Zpět na začátek »

Použití doplňků stravy je důležitým „alternativním“ zdrojem vitaminu D

Ideálním způsobem, jak doplnit vitamin D, je pravidelné opalování a to dokonce nejenom na slunci, ale také v bezpečných soláriích. Druhý způsob je vlastně jedinou šancí, jak získat tento vitamin přirozeným způsobem v průběhu zimního období. Použití doplňku stravy s obsahem vitaminu D je na druhé straně zcela tradičním způsobem, používaným celá desetiletí, přinejmenším ve střední a severní Evropě u dětské populace.

Rozdíly ve zdrojích vitaminu D

Přirozený vitamin je označován jako D3 (též cholecalciferol). Tvoří se v důsledku ozáření UV(B) paprsky přímo v kůži. Jeho účinnost je údajně výrazně vyšší, než když se použije doplněk stravy, obsahující většinou jeho syntetického „bratříčka“, kterým je vitamin D2 (též ergocalciferol). Nicméně v obou případech se stále jedná jen o tzv. prekurzory, čili o základní sloučeniny, z nichž se v játrech tvoří biologicky aktivní forma vitaminu, zvaná 1,25-dihydroxyvitamin D. K překvapení stoupenců přírodní výživy jako přirozeného zdroje „všech“ vitaminů, se řada specialistů přiklání k doporučení použít vitamin D ve formě doplňku. Je tomu tak především proto, že přece jenom nejlepší způsob jak získat tento vitamin sice je opalování, ale právě to může být pro řadu lidí značně rizikové. To nelze popřít – je tomu tak například především pro ty osoby, které mají světlou pleť, málo pigmentu a namísto aby zhnědli „zrudnou“ (spálí se). Proto se opalování vyhýbají – a proto mají problémy jiného druhu. Někdy vážné, jak vyplyne z dalšího textu.

VITAMIN D – souvislost s chorobami

Zpět na začátek »

Vitamin D a nádorová onemocnění

Články o chorobách jsou vždy depresivní, tak začněme optimisticky. Studie, zveřejněná v British Journal of Cancer zjistila, že vitamin D zvyšuje šanci přežít rakovinu tlustého střeva. Tato studie ale není jediná! Hypotéza, že tento vitamin má těsný vztah k prevenci nádorových onemocnění byla testována a potvrzena více než 200 studiemi, stejně jako mechanismus jeho působení, který byl studován více než 2500 pracovišti. Je tedy „nad slunce jasnější“, že vitamin D není jen látkou, která brání vzniku křivice, nýbrž jeho efekty jsou mnohem širší. Jedním z těch nejdůležitějších jsou příznivé účinky v prevenci nádorových onemocnění, jimiž jsou kromě již zmíněné rakoviny tlustého střeva také rakovina prsu, slinivky, plic, vaječníků, prostaty a kůže. Některé preklinické studie zmiňují protinádorový účinek dokonce i u leukémie a myelomu. V případě rakoviny prostaty se ukázalo, že existuje synergický (vzájemně se potencující) příznivý efekt s chemoterapií! Ta méně příznivá zpráva zní: onkologové nechápou význam podávání doplňků stravy jako účinných prostředků v podpůrné léčbě a v rekonvalescenci pokud je dokonce neodmítají! Přitom je například evidentní, že dostatek vitaminu D (v dávkách 10tinásobku denní doporučené dávky) sníží riziko nádorových onemocnění až o 60 %! Zopakujme s ohledem na mimořádný význam nových objevů konstatování, že uvedená fakta by neměla nechat v klidu odborníky, zabývající se preventivní medicínou, lékaře různých oborů (proč uvidíte v dalším textu) a specialisty na výživu. Realita je naneštěstí zcela jiná.

Zpět na začátek »

Vitamin D a srdeční onemocnění

Vitamin D je velmi důležitý v prevenci oběhových onemocnění a infarktu myokardu jak prokázala studie, realizovaná u žen. Ty z nich, které používaly doplňky s vitaminem D, měly o 30 % nižší riziko vzniku oběhových onemocnění. Nedostatečné množství vitaminu D je prokazatelně spojeno s téměř dvojnásobně vyšším rizikem infarktu u osob, trpících diabetem. Když to shrneme – nízká hladina vitaminu D znamená dvojnásobné riziko úmrtí na oběhové onemocnění. Studie, provedené zatím jen na zvířatech prokázaly, že nedostatek buněčných (jaderných) receptorů vitaminu D vede k těžké hypertenzi, hypertrofii levé komory srdeční a k proteinurii (přítomnost proteinů v moči jako ukazatel poškození ledvin vysokým krevním tlakem). Nedostatek tohoto vitaminu totiž vyvolá zvýšenou tvorbu parathormonu (hormon příštítných tělísek), který působí toxicky na oběhový systém.

Zpět na začátek »

Vitamin D a stárnutí

Američtí specialisté odhadují, že minimálně 85 % seniorů trpí deficitem vitaminu D! Podobně je tomu i s dalšími důležitými vitaminy. Výsledky studie, publikované v časopise Clinical Endokrinology roku 2009 prokázaly, že deficit vitaminu D u starších lidí výrazně zvyšuje riziko předčasného úmrtí na jakoukoliv se stářím související chorobu. Vitamin D také může snížit riziko „zhroucení“ starších osob. Dr.Snijder v The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism tvrdí na základě vlastní studie, že staří lidé musí mít dostatečný příjem vitaminu D sluněním, výživou nebo pomocí doplňků stravy, protože tento vitamin má mimořádný význam jako nedílná část prevence osteoporózy (jistěže společně s vápníkem). Je ovšem také velmi perspektivní v prevenci příliš rychlého procesu stárnutí! To proto, že jeho dostatek je nutný ke zpomalení procesu poškozování genové výbavy (chromosómů).

Osteoporóza

Toto onemocnění je spojováno především se stárnutím. Sice není smrtelné, ale jeho důsledky jsou velmi nepříjemné, protože dokáží nemocného zcela invalidizovat. Riziko je výrazně vyšší u žen v menopauze. Studie, zveřejněná v Diabetes Care prokazuje, že zdaleka nejlepší efekt v prevenci nabízí kombinace vitaminu D s vápníkem v podobě doplňků stravy. Očekává se totiž, že starší lidé daleko méně vycházejí ven a jen málokdy se opalují, protože jsou příliš citliví k vysoké teplotě okolí.

Zpět na začátek »

Vitamin D – vztah k předčasnému porodu a zdraví novorozenců a kojenců

Nic není tak důležité jako správná výživa těhotné ženy a kojence v časných obdobích po porodu (přinejmenším do 3.měsíce věku). Výsledky studie dr. Hollise a dr. Wagnera, zveřejněné v Times Online roku 2009 dokazují, že dostatečný příjem vitaminu D v průběhu těhotenství je nutný k prevenci předčasného porodu! Co je „dostatečné množství“? Jak už bylo zdůrazněno, je to denní dávka ve výši 10ti násobku doporučené hodnoty, tedy nikoliv 400 IU, nýbrž 4000 IU! Uvedené množství kromě toho zajišťovalo těhotným ženám ochranu před infekcemi dýchacího traktu, porodních cest a dásní, vysokého krevního tlaku a těhotenské cukrovky. Současně se snižuje riziko vrozených vad. Předčasně narozené děti také musí dostávat vitamin D už jen z důvodu pozitivního efektu na jejich imunitu.

Zpět na začátek »

Vitamin D jako účinná prevence i podpůrná léčba sclerosis multiplex (mnohočetná skleróza) a psoriázy (lupenky)

Autoři studie, představené v PLoS Genetics potvrzují mimořádný význam včasné prevence sklerózy multiplex jako velmi devastující choroby, podáváním vitaminu D a pravidelným sluněním. V případě lupenky je použití derivátu vitaminu D spolu s „ozařováním“ UV světlem dávno známým terapeutickým postupem. Přesto je nutné zmínit jednu z nejnovějších studií, prezentovanou v Journal of Allergy and Clinical Imunology roku2008. Jde o zjištění, že podávání vitaminu D ve formě doplňku stravy je účinným prostředkem zmírnění stavu atopické dermatitidy (tzv.ekzém) – tento fakt by mohl vysvětlit, proč někteří kojenci nezávisle na tom zda jsou nebo nejsou kojení, trpí tímto problémem. Jejich matky pravděpodobně v průběhu těhotenství měly velmi nízkou hladinu tohoto vitaminu například také proto, že se neopalovaly, nebo že nekonzumovaly stravou přirozené zdroje tohoto vitaminu (máslo, vejce, mořské ryby a játra). Týká se to tudíž především těch žen, které nekonzumují produkty živočišného původu.

Zpět na začátek »

Vitamin D v prevenci vzniku metabolického syndromu

Metabolický syndrom je civilizační onemocnění, sdružující klinické projevy jimiž jsou vysoký krevní tlak, zvýšená hladina krevního cukru (snížená produkce inzulínu nebo snížená citlivost tkání k inzulínu), riziková hladina krevních tuků (triglyceridů) a vysoká hodnota LDL-cholesterolu, a v neposlední řadě také tzv.centrální obezita (obezita tzv.mužského typu

  • typ „jablko“). Studie, prezentovaná americkými autory v Journal of Clinical Lipidology

roku 2009 potvrzuje předpoklad, že podávání vitaminu D je účinnou prevencí vzniku tohoto onemocnění a to především díky tomu, že dojde ke zvýšení hladiny HDL-cholesterolu (ochranného) a snížení hodnoty triglyceridů.

Zpět na začátek »

Nebojte se slunce

V případě vitaminu D je zřejmé jak důležitou roli hraje adaptace člověka na prostředí, v němž po celá staletí (nebo i mnohem déle) žije. Čím víc slunce, tím víc bylo nutné chránit se před škodlivým zářením, protože i zde platí, že všeho moc škodí. Proto ta černá nebo tmavě hnědá kůže Afričanů a Indů. Když se však díky migraci tito lidé dostanou na dlouhá léta nebo dokonce celý život do střední a tím spíše severní Evropy či Kanady potom to co jim evidentně chybí je především – slunce. Nejenom že na to doplácejí depresemi, ale také poruchami zdraví, protože jim chybí „sluneční vitamín“, totiž vitamin D.

V souvislosti s letním obdobím jste jistě zaznamenali, že v médiích se objevuje hysterická kampaň boje proti rakovině kůže. Jste varováni, abyste nechodili na slunce v poledních hodinách, abyste se neslunili déle než 10–20 minut a na přímém slunci nebyli bez oděvu nebo se chránili slunečníkem či skrývali ve stínu. Obliba opalování navzdory varováním stále roste. Toho velmi šikovně využívají výrobci „sluneční kosmetiky“. Nejhorší demagogií, zneužívanou k obchodním zájmům, je tvrzení, že krémy s vysokým ochranným faktorem proti záření UVA a UVB, je již zmíněné „strašení“ rakovinou kůže odborníky. Výrobci slibují bezpečí, pokud na sebe kdykoliv půjdete na slunce, naplácáte jejich „100% účinný krém“ a po slunění „mléko po opalování“. To vše za mnoho peněz, ale přesto plné chemie, která vám víc ublíží, než pomůže. Nelze kategoricky tvrdit, že takové krémy nejsou účinné, naopak. Nicméně opalování s nimi znamená poškodit si pleť asi víc než bez nich. O tom, že se nevytvoří žádný vitamin D ani nemluvě. Tím však „causa opalování“ nekončí! Je totiž běžným zvykem ihned po koupání (bez ohledu zda v moři či v bazénu) se osprchovat teplou vodou a mýdlem či sprchovým gelem. To je chyba, protože tak zcela vstřebání již vytvořeného vitaminu D z kůže. Podle nejnovějších zjištění je k tomu, aby se mohl vytvořit vitamin D po opalování nutné nepoužívat při hygieně jakékoliv kosmetické „odmašťovací“ prostředky.

Takže jak to je s opalováním? Pokud „opalování“, jak často a jak dlouho?

Věda opravdu nespí a nemá čas na opalování a tak se pokusila zjistit, kolik slunečního záření je třeba k vytvoření 25 mikrogramů vitaminu D (1000 I.U.) jako minimálně nutného denního množství. Ukázalo se, že to není tak jednoduché, protože to závisí na čistotě ovzduší, nadmořské výšce a dalších faktorech prostředí. A nejenom na tom – důležitá je také barva (nebo jen pigmentace) pleti! Vznikl dokonce jakýsi „kalkulátor“, dostupný na internetu. Neobtěžujte se! Je to opravdu velmi, velmi komerční.

Opalujete se?

Dejte tedy pozor na použití vitaminu A jako jednoho z vitaminů, mylně považovaných za ochranný faktor UV záření. Ten totiž nefunguje! Ale pozor – hovořím o syntetickém vitaminu A, nikoliv o jeho přirozeném prekurzoru – beta-karotenu. Použití doplňků s beta-karotenem se stalo módou, protože je možné jej použít jako účinnou náhradu ochranných krémů. Nutné je tedy kontrolovat, zda doplněk, který chcete použít, neobsahuje vitamin A, ale beta-karoten. Nic z toho co je zde uvedeno, však neznamená, že vitamin A jako takový je pouze škodlivý, nebo že není nutné dbát na jeho příjem formou konzumace jeho přírodních zdrojů! Možná jste se dokonce dočetli, že vitamin A může být toxický. Mohla by to být pravda avšak jen v případě, kdy současně trpíte nedostatkem vitaminu D! Toto je jeden z důkazů, že vitaminy by měly být konzumovány uváženě a nejlépe v podobě správně vyvážené směsi.

Z toho, co zde již bylo řečeno, vyplývá základní doporučení:

  1. Rozumně se opalujte co možná nejčastěji
  2. Nepoužívejte opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem
  3. Používejte beta-karoten jako základní přírodní preventivní ochranný prostředek
  4. Nemyjte se mýdlem a sprchovým gelem po opalování – jen vodou

Je nezbytné věnovat mimořádnou pozornost jak konzumaci vitaminu D přirozenou stravou, tak jeho tvorbě opalováním. Široké spektrum významných „ochranných“ účinků tohoto vitaminu je vhodné využít k zajištění účinné prevence mnoha druhů onemocnění nebo dokonce i k doplňkové (komplementár­ní) léčbě.

autor: RNDr. Petr Fořt, CSc., nutriční poradce, dietolog a privátní konzultant pro výživu

Poznámky k opalování - nejenleky.cz

Hledáte pro sebe přírodní opalovací krém? Chystáte se za sluncem?

9 bodů pro výběr opalovacího krému a pár poznámek navíc ke zdravému opalování:

1) Vyhněte se dlouhému pobytu na slunci zvláště mezi 10:30 - 15:00 (výjimkou může být cílené jednorázové deseti minutové opalování pro získání optimálních hodnot vitamínu D - nutno konzultovat kdy a jak...). Žádný krém neumožňuje 100% ochranu. Neplatí, že SPF 30 je dvakrát účinější než SPF 15, též krémy, které nabízí větší faktor než 50 uvádí spotřebitele v omyl, ochrana neroste exponenciálně...viz. Přehled SPF

2) Vaše nejlepší volba je opalovací krém, který používá minerální přísady získané výhradně z přírodních zdrojů, jako jsou jílovité nebo pískovité minerály (zdroj pro oxid titaničitý a oxid zinečnatý). Minerály sedí na kůži a účinně rozptylují nebo odrážejí světlo pryč, aniž by docházelo k jejich nežádoucímu vstřebávání. Tyto minerály nepodléhají rozkladu jako jejich chemické protějšky.

3) Krémy ideálně obsahují přírodní extrakty antioxidantů (např. z čajovníku čínského, který pomáhá chránit pokožku) a další přírodní změkčující přísady pro optimální hydrataci pokožky. Též přísady, které se vzájemně doplňují v působení.

4) Krém neobsahuje žádné nano částice, které mají potenciál po vstřebání prostoupit hematoencefalickou bariéru mozku, též dochází k nežádoucí absorpci do buněk a tkání, kde mohou způsobit poškození.

5) Krém neobsahuje žádné potenciálně toxické přísady. Pozor na invazivní chemikálie například: oxybenzon - má za úkol zpropustnit pokožku pro další chemikálie, aby snadněji pronikly kůží - je používán v neminerálních prostředcích na ochranu proti slunečnímu záření. Další nežádoucí: Para-amino kyselina benzoová, Padimate O, Methylanthranilát, Oktylsalicylát, Dioxybenzon, Sulisobenzon, Avobenzon, Fenylbenzimidazol, Trolamin salicylát, Cinoxate, Homosalate, Oktokrylen...

6) Krém by měl být hypoalergenní a neobsahovat živočišné tuky, tj. nedráždit a neucpávat póry.

7) Chemické sluneční filtry často obsahují kombinaci tří až šesti z těchto účinných látek: oxybenzon, avobenzon, oktokrylen, octisalate, homosalát, a octinoxate, kterým se raději vyhněte.

8) Vyhněte se přidaným chemickým vůním, derivátům z ropy (vodě odolnost), parabenům (konzervační úloha, potenciální alergen). Hlavní chemická látka používaná v opalovacích krémech k odfiltrování ultrafialového světla B je oktylmethoxycinnamát (OMC). Rovněž u methoxydibenzoylmethanu byly zjištěny několika studiemi potenciální toxické vlastnosti. Působením slunečního světla dochází k absorpci přes kůži a končí cirkulující v krevním řečišti.

9) Běžné opalovací krémy neprospívají díky chemikáliím mořským korálům. Pokud chcete myslet i na přírodu máte volbu:)

Vyhněte se přidaným chemickým vůním, derivátům z ropy (vodě odolnost), parabenům (konzervační úloha, potenciální alergen) a nanočásticím.

14 přírodních ingrediencí opalovacího krému Dr. Mercola:

1) Astaxanthin - přírodní antioxidant (nejedná se o syntetickou formu)
2) Slunečnicový olej - hydratuje a pomáhá zvlhčit suchou kůži; přirozeně si uchovává stopové množství vitamínů A, D a E. 
3) Slunečnicový vosk pomáhá při ochraně před vodou (cca 40 minut). Zcela bez běžných protektorů na bázi ropy.
4) Lecitin - používá se jako zjemňující a pojivá část krému 
5) Kokosový olej - pomáhá udržet si zdravou a mladistvě vypadající pleť. Je také jemný k vaší kůži, což je bezpečná možnost pro lidi s citlivou pokožkou.
6) Glycerin - zjemňující součást krému (rostlinný zdroj)
7) Jojoba olej - zjemňující součást krému, pojivové vlastnosti a podpora pocitu hebkosti
8) Vitamín E - přírodní antioxidant a konzervant
9) Bambucké máslo - má účinné hydratační vlastnosti a funguje jako zahušťovadlo a emulgátor v péči o pleť.
10) Eukalyptový olej (Blahovičník) - podporuje vstřebateolnost i u ostatních složek včetně zjemňujících efektů
11) Aloe vera - obsahuje cca 130 aktivních součástí a 34 aminokyselin, které mají benefity pro vaši kůži
12) Čajovník čínský - antioxidační účinky
13) Granátovník obecný extrakt - antioxidační činidlo - 3 polyfenoly - taniny, anthokyaniny a kyselinu ellagovou
14) Olej s ostružníku maliníku (semínka)

Vše na opalování najdete na našich stránkách zde.

Zpět na začátek »

Podobné články

Očkovat ano či ne?

Očkovat ano či ne? Obsah článku: Dobrovolná volba –... celý článek

Správná výživa pro děti – pojistka dobrého...

Správná výživa pro děti – pojistka dobrého zdraví... celý článek

Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí

Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí Obsah... celý článek