Your browser does not support JavaScript or You have disabled it. Most of the features will not work so please enable JavaScript!

RAKOVINA – hrozba lidstva 21.století – zachrání nás správná výživa?

Obsah článku:

 

Lidstvo zaplavilo Zemi. Je to důkaz jeho životaschopnosti. Neuvěřitelný rozmach technologií a komunikací nabízí reálnou naději na „spokojený život v pozemském ráji“. K realizaci tohoto snu by měla přispět moderní medicína a genetika postupy, jakými jsou očkování, antibiotika, léčiva „nové generace“ včetně kmenových buněk a moderní diagnostické a terapeutické přístroje. Krásná perspektiva. Jaká je realita?

Klesají zásoby kvalitní pitné vody (politici tvrdí – klid, moderní technologie odsolování mořské vody to zvládne nebo jen „upravíme normy“ ). Už tak je to co pijeme, kvalitní pitné vodě hodně vzdálená tekutina (více o chutné a zdravé vodě zde: Vodní filtr).

Je nás čím dál víc, protože klesá úmrtnost kojenců a batolat a také přežívají děti i dospělí, kteří by za standardních okolností přežít nemohli a jejichž udržování při životě stojí velké peníze daňové poplatníky a pro jejich blízké je to zdrojem psychických traumat. Klesá úmrtnost na infekční choroby (moderní medicína to alespoň tvrdí). Díky tomu všemu žijeme stále déle.  To je potěšitelné. Nicméně, právě tento fakt má svoje stinné stránky.

Čím jsme starší, tím rychleji stoupá pravděpodobnost, že vážně onemocníme. Důvodem je „opotřebení“ tkání, provázející neodvratitelný proces stárnutí. Podle odborníků bychom mohli žít minimálně 100 let, když maximálně dosažitelný věk by měl být asi 150 let. Proč tomu tak není? Proč jsme rádi, když dosáhneme průměru pohybujícího se okolo pouhé poloviny oné teoretické maximální délky života, totiž 75 let?  

Vysvětlení není složité a příčiny tohoto jevu jsou pochopitelné i lakům. Problém se skrývá v genech! To, co předávají rodiče, prarodiče, pra-pra-rodiče (dokonce i ještě vzdálenější předci) svému potomstvu určuje jeho budoucnost, nebo chcete-li – osud či snad boží vůle. Do hry však vstupuje rozsáhlá řada vnějších vlivů – naneštěstí v negativním slova smyslu. Zkracují totiž šanci dožít se teoreticky možného věku (více o zpomalení příznaků stárnutí zde: Pro zpomalení stárnutí).

Zpět na začátek »

Několik příkladů „ze života“

Začněme v útlém věku….protože zdraví dítěte je závislé nejenom na tom, jaké dostalo od svých rodičů a jejich předků geny, ale také na tom, jak se v průběhu těhotenství stravovala jeho matka. Podobně tomu je se stravou matky při kojení. Důležité také je, v jakém prostředí žijí matka s dítětem a záleží na tom, v jaké psychické atmosféře. Potom je velmi důležité, jak stravujete dítě v průběhu jeho vývoje. Nakonec to, jakému zdraví se bude ten který z nás těšit a jakého se dožije věku závisí i na životním stylu.

Jak vidíte představa, že kvalita zdraví závisí hlavně na způsobu stravování by byla fatálním omylem! Doporučuji nespoléhat na to, že všechny „hříchy“, které na sobě napácháme sami nebo které nám způsobí jiní, eliminujeme tím, že budeme jíst víc jablek a zelí.

Neumím si představit, že dětem je možné přednášet na téma „prevence rakoviny stravou“. Dítě a mladistvý prostě spontánně žije a nemyslí na smrt ani na to, že na sebe „musí dávat pozor“. Kromě toho jsou většinou zcela odkázané na to, co jim k jídlu předloží rodiče a školní jídelna. 

Nejhorší je, že podobně se chovají také dospělí. Navzdory tomu, že nás zdravotnictví stále intenzivněji „masíruje“ varováním před rakovinou kůže, děložního čípku, vaječníků, tlustého střeva, prostaty, plic, prsu….a doporučuje časté „preventivní“ prohlídky. Vypadá to, že nikdo z nás nemá šanci – nějakou tu rakovinu podle názoru lékařů dostaneme. Už proto, že jakési proklamace o preventivních opatřeních my – veřejnost – nebereme  vážně.

Rakovina – hlavní příčina úmrtí (často předčasného) současné populace

Je to tak. Možná že tvrzení, že nádorová onemocnění (rakovina, dále jen zkratkou CA) jsou hlavní příčinou úmrtí, není zcela přesné, přesto je evidentní, že výskyt CA se neustále zvyšuje a dokonce postihuje i mladou generaci! Statistici  by si jistě spojili vzestup četnosti výskytu dětské obezity s rostoucím počtem případů CA – a v mnoha případech by se nemýlili! Pochopitelně se stoupajícím věkem roste pravděpodobnost, že člověk zemře právě na CA, protože roste pravděpodobnost  poruchy činnosti genů. Riziko je u někoho vyšší, u jiného nižší z důvodů, které jsme již formulovali.

Nicméně existuje šance, že neonemocníme, a to za podmínky, že včas začneme s realizací preventivních opatření.  

Zpět na začátek »

Co je – také – příčinou nárůstu výskytu nádorových onemocnění?

1.Toxiny přítomné ve stravě, pitné vodě, kosmetice, ovzduší. Důkazy jsou k dispozici – škodlivé chemikálie jsou nalézány (ve významných množstvích) již v kojenecké výživě a nápojích, dokonce byly zjištěny v organismu novorozených dětí.

2. Očkovací vakcíny (především proti dětské obrně)   

3. Nevhodná strava počínaje již výživou těhotné ženy

4. Konzervační látky a pojidla používaná ve stavebnictví a výrobě hraček stejně jako „atraktivní“ materiály používané k výrobě nádobí.

5. Detergenty

6. Pesticidy, fungicidy, herbicidy

7. Elektromagnetické záření všeho druhu počínaje vysokým napětím až k mikrovlnám mobilů, počítačů a mikrovlnných troub

8. Tvrdé záření při „snímkování“ (RTG) v rámci preventivních prohlídek a diagnostiky 

Prevence

Odborné lékařské a vědecké společnosti nabádají k „aktivní“ prevenci. Doporučují nekouřit, pravidelně sportovat a celý život konzumovat správně sestavenou stravu. Součástí prevence jsou pravidelné kontroly, protože šance na vyléčení stoupá s časným záchytem počátečních stádií onemocnění. No, realita je jiná a tak se zřejmé, že je to jen fráze. S ohledem na mimořádnou rozmanitost CA by preventivní kontroly znamenaly tak obrovské náklady, že každému soudnému člověku musí být jasné, že nic takového není možné.  A tak aby se pro veřejnost udělalo alespoň něco, věnuje se pozornost výživě. Svým způsobem to je „zástupný problém“. I když….

Jisté je, že prevence musí vycházet ze samotné podstaty CA, která  je provokována především dlouhodobým stresem (jeden z nedůležitějších faktorů), znečištěným životním prostředím v němž se nacházejí stovky toxických chemikálií podobně jako v potravě a v pitné vodě a působením elektromagnetického smogu – samozřejmě spolu s hlavním hráčem, kterým je – vrozená predispozice.

Někdy ani intenzivní prevence nemusí být účinná. Je tomu pravděpodobně proto, že v lidském organismu působí dva klíčové ochranné proteiny, zvané Keap1 a Nrf2. Rozhodují o tom, zda onemocníte rakovinou nebo nikoliv. Pokud je těchto proteinů nedostatek, nepomohou vám ani tuny brokolice a hektolitry červeného.

Stovky vědeckých studií se snažily prokázat rizika, plynoucí z „nevhodné“ výživy, další studie dokazují, že existují potraviny, disponující ochranným efektem. Z toho vyplývá, že „správná“ strava je jedním z možných preventivních kroků, nikoliv však kroků léčebných! Spoléhat se na to, že po diagnostikování CA se pomocí jakéhosi alternativního výživového stylu úspěšně vyléčíte, je naivní představa. Ona totiž mnohem důležitější je touha přežít.

Laická i odborná veřejnost se často pobaveně usmívá nad zdůrazňováním správné výživy, přestože je prokázáno, že mnoho potravin obsahuje látky, chránící organismus před nemocemi včetně CA! A naopak, řada nevhodně vyrobených nebo nesprávně kuchyňsky zpracovaných potravin významně riziko zvyšuje. Totéž platí o použití některých kuchyňských zařízení.

Zpět na začátek »

Strava – souvislosti s rakovinou a boj proti ní?

Nečekejte, že si nyní přečtete jednoduchá doporučení co jíst a co ne. Nic takového nikdy nemělo efekt, protože taková doporučení většina veřejnosti ignoruje. Pokuste se tedy jen sledovat další text, jehož obsahem jsou fakta, mnohá z nich však naneštěstí definitivně neprokázaná. Stále je to tak, že „jeden tvrdí to a druhý tohle“.     

Obecná doporučení (pro ty, kdo trvají na konkrétních údajích)

 • Jezte co nejvíce čerstvé – syrové – stravy, obsahující zeleninu, ovoce a celozrnné obiloviny. Používejte pouze zakysanou zeleninu (nikdy ne sterilovanou).
 • Jezte málo červeného masa a na minimum omezte konzumaci jakýchkoliv uzenin. Červené maso konzumujte co nejméně tepelně zpracované (máte-li jistotu, že není hygienicky rizikové).
 • Jezte pravidelně kvalitní mořské ryby.
 • Ke kuchyňskému zpracování používejte především „pařáky“, omezte grilování a pečení za vysoké teploty. Vyhýbejte se „spáleným“ potravinám a pokrmům.  Nepoužívejte mikrovlnnou troubu a teflonové nádobí.
 • Nekonzumujte mnoho mléčných produktů konvenčního původu, nahraďte je čerstvým tepelně nezpracovaným mlékem. Vhodné je kozí mléko a čerstvé kozí sýry a zakysané mléčné produkty. Vyhněte se obloukem slazeným a barveným konvenčním  mléčným produktům. Plísňové sýry nepatří do sortimentu „zdravých potravin“.
 • Vyhněte se konzervám.
 • Nepijte slazené nápoje, vyhněte se nápojům slazeným umělými sladidly.
 • Nekonzumujte konveční cukrářskou a pekařskou produkci (sušenky, keksy, čipsy, zákusky, tyčinky…) s výjimkou celozrnného chleba.
 • Vyhněte se použití všech ztužených pokrmových tuků.
 • Používejte výhradně za studena lisované rostlinné oleje, pokud možno s převahou oleje olivového.
 • Jezte hojnost kvalitních (!) ořechů a semínek.
 • Na minimum omezte použití běžného cukru.
 • Věnujte pozornost možnostem použití doplňků stravy (dietary supplements).

Co všechno se již podařilo zjistit?

V prevenci CA se uplatní celá řada v rostlinách přítomných látek. Jsou to především ty, které mají „antioxidační“ vlastnosti. Patří sem některé vitaminy a minerální látky a především však „rostlinná barviva a vláknina“. Názvy účinných látek jsou tak složité a jejich seznam tak široký, že by to zabralo celou publikaci. Nicméně faktem je, že existují – a že účinkují.

A tak je dost pravdy na tom, že zdravá je cibule, česnek, brokolice, jablka, černý rybíz, borůvky, maliny, do jisté míry dokonce i některé houby, červená řepa, zelí….jinými slovy stále se točíme okolo zeleniny a ovoce. Látky tohoto typu však většinou nenalézáme v produktech živočišného původu. To neznamená, že je nesmíme jíst! V podstatě je to docela jednoduché – rostliny a ovoce  poskytují především ochranné látky, obiloviny a živočišné produkty zase nutné živiny. Logické tudíž je konzumovat obojí.  

Zpět na začátek »

POZNÁMKY a konkrétní potraviny

 • Česnek a cibule jsou prevencí rakoviny žaludku a jater.
 • Lidé, konzumující hodně potravin, bohatých na hořčík (ořechy a semena a hořká čokoláda) mají nižší riziko vzniku rakovinu.
 • Borůvky mohou zastavit růst rakoviny jater. 
 • Aminokyselina CYSTEIN může pomoci v prevenci rakoviny z kouření a alkoholu.
 • Ženšen může zvýšit šanci na přežití u žen, trpících rakovinou prsu.
 • Cholin  obsažený v mase, vejcích a mléčných produktech zvyšuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu u žen. Cholin však NEVYVOLÁVÁ rakovinu, ale v situaci, kdy již je organismus v počátečním (zatím diagnosticky nepozorovatelném)  stadiu, podporuje růst nádoru.
 • Flavonoly, fenolické kyseliny a terpenoidy (triterpeny např. ve slupkách jablek) jsou mimořádně účinné v prevenci rakoviny. Nutné je jíst denně 5-12 porcí ovoce a zeleniny.
 • NEUVĚŘITELNÉ!  Pravidelná konzumace grapefruitů může zvýšit riziko vzniku rakoviny prsu až o 30 %.
 • Nadměrná konzumace jednoduchých cukrů v nápojích zvyšuje riziko vzniku rakoviny slinivky.
 • Energeticky nadměrná strava s nízkým obsahem vlákniny je jednou z příčin kolorektálního karcinomu.
 • Červené a pečené maso zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsu u žen na dvojnásobek.
 • Nadměrná konzumace mléka a sýrů zvyšuje riziko vzniku rakoviny prostaty.
 • Pravidelná konzumace špenátu snižuje riziko vzniku rakoviny vaječníků.
 • Pravidelná konzumace vitaminů skupiny B může u hubených lidí snížit riziko vzniku rakoviny pankreasu.
 • Konzumace lněného semínka může zastavit (!) růst rakoviny prostaty.
 • Multivitaminy, konzumované v časných fázích těhotenství mohou omezit riziko vzniku rakoviny mozku u dítěte.
 • Podávání doplňků kombinujících vitamin D dodávaný stravou a vápník, dodávaný formou doplňku snižuje riziko vzniku rakoviny prsu u post-menopauzálních žen.
 • Zelenina „křížatá“ (brokolice, květák a další) snižuje riziko vzniku rakoviny žlučníku.
 • Brusinky a ostružiny omezují riziko zánětu močových cest a působí proti vzniku rakoviny. 
 • Kukuřičný olej a obecně všechno tuky používané v pekařství jsou omega-6 apředevším zvyšují riziko progrese rakoviny prostaty. 
 • Dodatečný příjem (a opalování) vitaminu D snižuje riziko vzniku rakoviny prsu a tlustého střeva. 
 • Lignany, obsažené v semenech (především lněné semínko), celozrnných produktech bez tuku, všech druzích lesního ovoce a v zelenině, se ve střevě mikroby přeměňují na enterodioly a enterolaktony, které chrání před rakovinou prsu ženy po přechodu. 
 • Glyceolliny v sóji mohou zastavit rakovinu prsu u žen. 
 • Konzumace černého a zeleného čaje má protinádorové účinky.
 • Olej z grapových semínek obsahuje proanthocyanidiny, které pomáhají zastavit rakovinu tlustého střeva.
 • Ginkgo biloba může snížit riziko rakoviny vaječníků.
 • Pupalkový olej (GLA) blokuje činnost genu způsobujícího rakovinu.
 • Tuky a maso (správně používané) nejsou příčinou rakoviny prostaty.
 • Podle jisté vědecké studie je však pravidelná konzumace potravin z masa (uzenin) spojena s 30% zvýšením rizika vniku rakoviny. 
 • Proti rakovině tlustého střeva a rekta působí omega-3! (více o omega-3 zde: /kategorie/13-kril-olej-pro-dospele.html)
 

Zpět na začátek »

Prevence a podpůrná (a alternativní) terapie za pomoci potravinových doplňků 

Žraločí chrupavky nejsou pro podpůrnou léčbu nádorových onemocnění k ničemu?

Žraločí chrupavky nemohou významně přispět k léčbě pokročilých stádií nádorových onemocnění. To zjistil onkolog Mayo Clinic (USA)  dr.Charles Loprinzi s kolegy poté, co uskutečnil kontrolovanou studii u pacientů, trpících neléčitelným stádiem kolorektálního karcinomu a karcinomu prsu. Výsledky publikoval v časopise Cancer  v červenci roku 2005.

Chrupavky jsou používány jak pro prevenci tak pro podpůrnou terapii v ranných obdobích nádorových onemocnění, kromě toho jsou účinné jako protizánětlivý prostředek. Na rozdíl od svaloviny žraloků nejsou kontaminovány rtutí!

Ryby mohou chránit před kolorektálním karcinomem

Kromě toho jsou prospěšné v prevenci rakoviny prostaty. Jde o to, že člověk potřebuje kvalitní proteiny, ale pravidelná častá konzumace červeného masa a uzenin je riziková, protože významně zvyšuje riziko kolorektálního karcinomu. Ochranným faktorem v mořských rybách jsou esenciální mastné kyseliny řady omega-3 nazvané zkráceně EPA a DHA (více o produktu Krill olej zde: Olej pro dospělé). Další rizikové látky vznikají při kuchyňském zpracování masa za vysoké teploty.   

Probiotika mohou přispět k prevenci nádorových onemocnění

Francouzský institut Rosell-Lallemand provedl studii, hodnotící možný příznivý efekt pravidelné konzumace probiotických (symbiotických) střevních bakterií při prevenci vzniku chronického zánětu střev, který má souvislost se vznikem řady nádorových onemocnění. Předběžné výsledky jsou velmi příznivé. Upozorňuji vás proto na citace dalších příznivých efektů probitoických bakterií na další onemocnění (více o produktu s probiotiky Colostrum Candida zde: Colostrum Candida 120 kapslí).

Prevence rakoviny prostaty

Prospěšná je konzumace rostlinných estrogenů (tzv.fytoestrogenů) a antioxidantů (např.selen, karotenoidy, flavonoidy, pyknogenol). Optimální suplement obsahuje například minimálně 100 mg směsi tokotrienolů (přirodní deriváty vitaminu E), 1500 mg fytosterolů, 200 mcg selenu, asi 150 mg extraktu ze zeleného čaje a lutein a lykopen (10 mg každého z nich) a 30 mg zinku ( více o produktu zde:Zinek) a dvojnásobek denní doporučené dávky vitamínu D (více o produktu zde: Vitamín).

CLA jako jeden z účinných prostředků prevence vzniku rakoviny střev

Retrospektivní studie, provedená tradičním výzkumným pracovištěm, zabývajícím se studiemi působení mléka a mléčných výrobků na zdraví, totiž Svenska Karolinska Instituet ve Stockholmu, přinesla neuvěřitelné výsledky – ženy, které pravidelně konzumovaly v posledních desetiletích minulého století vysokotučné mléčné produkty, trpěly daleko méně rakovinou střev (American Journal of Clinical Nutrition, 2005,vol.82, no.4, pp.894-900).

Vysvětlení údajně spočívá ve významném obsahu jedné z mastných kyselin, zvané CLA (konjugovaná kyselina linolenová) v mléčném tuku vhodným způsobem krmených krav a minimální průmyslové úpravě mléka v tehdejší době. Kromě toho je CLA považována autory speciální studie, provedené v Izraeli, za prostředek prevence rakoviny prostaty (více o produktu zde: Cla Konjugovana kyselina linolenová).

Vitamin C je účinným lékem proti nádorovým onemocněním

Efekt vitaminu C se vysvětluje tvorbou peroxidu vodíku (vitamin C v tomto případě působí jako „pro-oxidant“). Peroxid vodíku je pro specificky pro nádorové buňky buněčným jedem, protože jsou mnohem citlivější na toxické působení aktivovaného kyslíku (více o produktu zde: Vitamín C).

Výživový styl ovlivňuje výši rizika vzniku rakoviny prostaty 

Strava bohatá na výrobky z „bílé“ mouky a tepelně upravené maso je rizikovým faktorem.  

Jistá složka fazolí a ořechů blokuje růst nádorů

Jedná se o inositol-pentakisfosfát.

Zvýšená konzumace ovoce a zeleniny nemá příznivý vliv na snížení rizika rozvoje rakoviny prsu u žen

Obsahuje doporučení zásadním způsobem změnit výživové zvyklosti směrem k výraznému zvýšení konzumace ovoce a zeleniny. Jedním z důvodů je jejich údajný příznivý ochranný vliv před vznikem některých civilizačních onemocnění včetně rakoviny. Výzkumný tým britských specialistů provedl rozsáhlou srovnávací studii, na jejímž konci byl neočekávaný výsledek – ani ovoce ani zelenina nemá žádný výrazný pozitivní efekt co se týče působení proti rakovině prsu. To neznamená, že je zbytečné tyto dvě skupiny potravin konzumovat. Naopak, jejich pozitivní vliv v prevenci oběhových onemocnění a zažívacích obtíží případně obezity je evidentní.

Nekončící diskuse o možném vlivu konzumace mléka na rakovinu vaječníků

Zdá se, že pravidelná konzumace významného objemu mléka (případně některých mléčných výrobků s vysokým obsahem laktózy) může riziko národu vaječníků významně zvýšit. Pravděpodobně je to způsobeno laktózou a to jednou její částí. Každých 10 g tohoto cukru (například v podobě 3dcl mléka) zvyšuje riziko až o 13 %. .

Ginkgo biloba může snížit riziko vzniku rakoviny vaječníků

V jedné z výzkumného aspektu nejaktivnějších nemocnic světa, totiž v americké Brigham and Women´s Hospital, se podařilo prokázat, že pravidelné podávání doplňku, obsahujícího sušené listí tohoto stromu nebo dokonce extraktu, deklarovaného na obsah ginkgolidů, významně snižuje riziko vzniku rakoviny vaječníků. Obsažené látky totiž působí protizánětlivě a současně omezují tvorbu cévního zásobení nádoru.  

Antioxidanty

Možnost využití antioxidantů v obraně proti předčasnému nebo rychlému stárnutí podporují výsledky rozsáhlého výzkumu. Volné radikály jsou totiž jednou z teorií stárnutí jak o tom již byla řeč na začátku této kapitoly. Dosud se stále ještě má zato, že nejlepšími přirozenými antioxidanty jsou:

1. Ovoce s vysokým obsahem vlákniny a nízkým obsahem cukru , obsahující současně řadu přírodních látek s antioxidačním efektem – brusinky, ostružiny a borůvky. 

2. Zelenina -  fazolky, artičoky a „Russet“ brambory.

3. Ořechy – pekanové, lískové a vlašské (a mandle?).

4. Koření – cloves, skořice a oregáno.

V případě, že skutečně platí to co bylo řečeno výše, asi by měla pomoci změna výživového stylu a to ve smyslu dodržování doporučení typu „jezte zdravou stravu sestavenou tak, aby nenutila organismus neustále produkovat inzulín“. Zabránilo by se tak současně nevhodný glykosylaci proteinů. Řešení skladby takové stravy? Snížení konzumace cereálií a cukru, vyšší podíl zeleninové šťávy, co nejvíce „syrové stravy“ včetně čerstvých mléčných produktů, konzumace dostatku omega-3 mastných kyselin (mořské ryby a doplňky), pravidelné cvičení a dostatek spánku.

Antioxidanty jako účinná zbraň proti stárnutí a nádorovým onemocněním

Teorie stárnutí a nádorových onemocnění uvažují o nepříznivém působení volných radikálů, které mohou způsobit poruchy genové výbavy. Říká se tomu oxidativní stres. Jde o to, že  proces stárnutí je provázen vyšší frekvencí mutaci (patologických změn) DNA především v mitochondriích. Ty jsou součástí každé buňky, kde zajišťují tvorbu energie za pomoci kyslíku. Asi se jedná o programové stárnutí a smrt buněk (odborně „apoptóza“). Nelze pominout také opačné názory když někteří odborníci tvrdí, že antioxidanty pomáhají v prevenci některých nádorových onemocnění, ale jsou-li podávány v průběhu léčby, mohou snížit její účinnost (pro odkaz na produkty o zpomalení příznaků stárnutí zde: Pro zpomalení příznaků stárnutí).

Zpět na začátek »

Zdroj: RNDr. Petr Fořt, CSc.

Souvísející produkt

Podobné články

Lymská borelióza: Neznámá epidemie

Lymská borelióza: Neznámá epidemie Obsah článku:... celý článek

Srdce - i skryté vady jde najít

Srdce - i skryté vady jde najít RNDr. Mária Kropáčková ,... celý článek

Očkovat ano či ne?

Očkovat ano či ne? Obsah článku: Dobrovolná volba –... celý článek