Your browser does not support JavaScript or You have disabled it. Most of the features will not work so please enable JavaScript!

Jed zvaný ASPARTAM

Obsah článku:


Umělé sladidlo, které je obsaženo ve více než 5000 potravinách a nápojích. V USA začal tvrdý boj proti sladidlu „aspartam“. Zatímco v Americe stále více spotřebitelů odmítá kupovat produkty, obsahující NutraSweet (aspartam), díky osvětě nezávislých organizací je také možno sledovat pokles jeho spotřeby, v České republice vládne neinformovanost, které zneužívají výrobci této látky a producenti potravin, přidávající ji do svých výrobků.

Aspartam se skládá ze tří chemikálií:

  1. aminokyselina FENYLALANIN
  2. KYSELINA ASPARTAMOVÁ
  3. MELANOL (známý též pod názvem METYLALKOHOL)

Ačkoliv reklama tvrdila, že aminokyseliny fenylalanin a kyselina aspartamová (asparát, kys. asparagová) v aspartamu jsou metabolizovány stejným způsobem, jako jejich přírodní ekvivalenty, výzkumy ukázaly něco jiného. Konzumace aspartamu například v sodovkách způsobuje invazi aminokyselin, které vznikají štěpením proteinů potravin. Právě tento rychlý vzestup hladiny aminokyselin může způsobovat potíže.

Tvrzení na obalech tohoto sladidla, že je organismus běžně přijímá, je pololež! Přijímá je v komplexu aminokyselin, ze kterých jsou tvořeny bílkoviny a které jsou na sebe vázány- samostatně okleštěné jsou toxické! Aspartamová kyselina a fenylalanin se bez ostatních aminokyselin nacházejících se v bílkovinách chovají jako neurotoxiny. Proto mohou projít bez zábran až do mozku a napadat mozkové neurony.

Nikdo nenamítá nic proti faktu, že aspartamu se musí vyhýbat lidé trpící FENYLKETONURIÍ (PKU). Tito pacienti postrádají enzym potřebný pro konverzi FENYLALANINU na další aminokyselinu TYROSIN. Výsledkem je nahromadění velkého množství FENYLALANINU, což může mít za následek poškození mozku.

Je třeba poznamenat, že k nadměrné hladině této aminokyseliny mohou být náchylní i lidé trpící jinými chorobami, než fenylketonurií – například lidé s nedostatkem železa, lidé s oslabenými či nemocnými ledvinami, diabetici… U těchto lidí představuje konzumace aspartamu zvýšené riziko otravy.

Zpět na začátek »

Aspartam se při vysokých teplotách rozkládá

Když teplota aspartamu dosáhne 30°C, rozkládá se na jednotlivé složky. Tímto je urychlována absorpce metanolu. Toto je pouze počáteční stupeň jeho rozkladu. Při 40°C se za pomocí trávících enzymů v lidském těle metanol v aspartamu změní ve formaldehyd a následně v kyselinu mravenčí, která způsobí metabolické překyselení. Formaldehyd je roztok, určený k balzamování mrtvých těl, jeho klasifikace je třídy A-karcinogen život ohrožující neurotoxin. Kyselina mravenčí je jed, který se vyskytuje v kusadlech červených mravenců, kterým zabíjejí své oběti.

Výrobci uvádějí, že delší vaření a vyšší teploty snižují sladivost aspartamu, proto doporučují sladit až hotová jídla. Aspartam se totiž při vysokých teplotách rozkládá na formaldehyd (karcinogenní látku). METANOL sám o sobě je vysoce toxický i ve zcela nepatrných dávkách. Mezi nejznámější poruchy, které metanol (metylalkohol) v organismu způsobuje, patří: slepota, tělní otoky, edémy mozku, záněty slinivky břišní, záněty srdečního svalu. Ačkoliv správa pro potraviny a léčiva tvrdí, že ohrožení metanolem v důsledku konzumace aspartamu není „dostatečně vysoké pro toxické působení“, kumulativní efekty přijímání vysokých dávek metanolu (každý den v mnoha potravinách), nejsou probádány.

Aspartam způsobuje zvýšenou touhu po uhlovodanech a vy tloustnete. Ukázalo se, že když pacientům vzali aspartam, jejich průměrný váhový úbytek byl 8,5 kg na osobu. Formaldehyd se ukládá v tukových buňkách, zvláště na hýždích a stehnech.

EPA (www.epa.gov) vydala následující stanovisko k metanolu v lidském těle…, jeho maximální doporučená denní dávka je 7.8 miligramu denně… „. Jeden litr dietní limonády obsahuje okolo 56 miligramů methanolu. "Vyznavači“ aspartamu potom v průměru tímto přijmou více než 250 miligramů methanolu denně, čili zhruba 32× více, než je limit.

Zpráva FDA (www.fda.gov) zahrnuje 92 dokumentovaných symptomů, vznikajících jako následek používání aspartamu. Zde jsou ty nejhlavnější: otupělost, bolesti hlavy, únava, závratě, bolesti žaludku, bušení srdce, zvyšování hmotnosti, podrážděnost, úzkost, ztráty paměti, halucinace, vyrážky, záchvaty, slepota hučení v uších, deprese, ztráta sluchu, křeče, ztráta chuti, nespavost, slabost, bolesti vystřelující do končetin…

Některé choroby, na jejich vzniku se podílí, či přímo zapříčiňuje aspartam:
nádory mozku, roztroušená skleróza, epilepsie, chronické bolesti svalů, chronická únava, Parkinsonova či Alzheimerova choroba, diabetes, mentální retardace, maligní tumory lymfatické tkáně, defekty u dětí… TAKŽE: pokud používáte aspartam a trpíte bolestmi hlavy, depresemi, zhoršenou výslovností, ztrátami paměti, tumory lymfatické tkáně, ztrátami vnímání či vystřelujícími bolestmi v nohách, ztrátami rovnováhy, závratěmi, úzkostí, chronickou únavou, ztrátou vidění, odchlípením sítnice, bušením srdce, můžete trpět NEMOCEMI Z ASPARTAMU!

Zpět na začátek »

VYŘAĎTE ASPARTAM ZE SVÉ STRAVY!

Vědci z Massachusettského Technologického Institutu zkoumali 80 lidí, kteří trpěli onemocněním mozku po konzumaci aspartamu. Dokázali, že veřejně ohrožuje zdraví a žádali okamžité stažení produktu z trhu. Zřetelně jsou vidět rostoucí případy nemocí, souvisejících s aspartamem. Fenylalanin v aspartamu zvyšuje riziko onemocnění mozku a blokuje produkci serotoninu. Nízká produkce serotoninu vede k depresím, zuřivosti a paranoie. Zapomnělo se také říci, že aspartam díky tomu, že snižuje hladinu serotoninu, zvyšuje touhu po cukru, tudíž můžete přibírat na váze. Od chvíle, co přišel NutraSweet na trh, začala rapidně vzrůstat obezita.

NutraSweet (Aspartam) NENÍ POTRAVINOVÝ DOPLNĚK, JE TO SLADKÝ CHEMICKÝ JED!

V laboratorních testech se u zvířat, kterým dávali aspartam, rozvinuly mozkové nádory (fenylalanin vnikne do DXP – mozkového nádorového činitele). Testy na zvířatech dokázaly, že aspartam zapříčiňuje vznik tumorů mozku, stejně jako nádory prsu!

Metanolová otrava napodobuje příznaky roztroušené sklerózy a mnoho lidí bylo takto chybně diagnostikováno. Skleróza multiplex není rozsudkem smrti, ale otrava metanolem ano. V případě kožní tuberkulózy bylo zjištěno téměř stejné rozšíření jako u roztroušené sklerózy, speciálně v souvislosti s konzumací dietní Coly a dietní Pepsi. Oběti metabolické otravy pily tři až čtyři třídecové plechovky těchto nápojů denně, někteří i více.

Ani v případě kožní tuberkulózy způsobené aspartamem oběť neví, že viníkem je aspartam. V dobré víře, že konzumuje něco dietního, zdravého, bez cukru, pokračuje v konzumaci, která zhorší kožní tuberkulózu do stadia, ve kterém někdy dojde až k ohrožení života. I přes to, že lidé trpící kožními vředy přestali konzumovat aspartam, příznaky jim zůstaly. Tuto nemoc jsme bohužel nemohli zvrátit. Na druhé straně: u případů, které byly mylně diagnostikovány jako roztroušená skleróza (když ve skutečnosti byla příčinou otrava metanolem), došlo většinou k postupnému odeznění příznaků. Viděli jsme případy, že se lidem vrátil zrak i sluch.

Dr. Blaylock napsal knihu nazvanou: „Exvirotoxiny – chuť, která zabíjí“. Dr. H.J.Roberts, specialista na cukrovku a světový expert na otravu aspartamem, je autorem knihy názvem: „Ochrana proti Alzheimerově nemoci“. Vyložil v ní, jak otrava aspartamem urychluje tuto nemoc. Ženy jsou diagnostikovány s Alzheimerovou chorobou již od 30 let věku.

Dr. Roberts si uvědomil, že než byl aspartam poprvé označen jako původce choroby, jeho pacienti s cukrovkou vykazovali ztrátu paměti, zmatek a krutou ztrátu zraku. Na sjezdu Americké lékařské společnosti doktoři připustili, že to nevěděli. Divili se, proč záchvaty byly tak těžké (fenylalanin v aspartamu snižuje práh záchvatnosti, vyčerpá zásobu serotoninu, což zapříčiní maniodepresivní záchvaty, záchvaty strachu, agrese a nenávisti.

Aspartam je obzvlášť nebezpečný pro diabetiky, kteří často trpí retinopatií (onemocněním sítnice způsobeným poruchou krevního oběhu). Jednou z příčin je aspartam. Může dojít až k akutní ztrátě paměti, případně bezvědomí a smrt.

Ztráta paměti je v důsledku toho, že aspartamová kyselina a fenylanin jsou neurotoxiny bez ostatních aminokyselin nacházejících se v bílkovinách. Proto mohou projít bez zábran až do mozku a napadat mozkové neurony.

Dr. James Bowen nazývá NutraSweet (Aspartam), instantním kontrolorem plodnosti. A politováníhodné ženy srkají dietní limonády na porodních klinikách. Jak smutné! Profesor pediatrie a genetiky, Dr. Louis Eisa, zveřejnil již v roce 1987: „Aspartam je velmi známý neurotoxin a teratogen (látka, zapříčiňující defekty u dětí).“ V doposud nedefinovaném množství může aspartam u rostoucího dítěte v děloze vyvolat poruchy vývoje mozku.

Dr. Roberts dokazuje, že používání aspartamu v těhotenství může být příčinou vrozených vad: Fenylanin se postupně shromažďuje a koncentruje v placentě a zapříčiňuje mentální retardaci dítěte.

V květnu roku 1992 oficiální časopis amerického letectva – Flying Safety – zveřejnil následující zprávu: „Jak bylo zjištěno, piloti, kteří pili dietní limonády s aspartamem, jsou více náchylní k závratím. Dále bylo zjištěno, že se mohou vyskytovat nenadále ztráty paměti, či přeludy.“

Zpět na začátek »

Aspartam je nestabilní látka

Podle národní asociace výrobců dietních nápojů se při 86 stupních F molekula aspartamu rozkládá na jednotlivé složky. Některé ze záhadou obestřených zdravotních problémů, kterými trpí účastníci operace Pouštní bouře, lze tedy rovněž připsat aspartamu. Sucho v ústech, hořící jazyk a jiné problémy, zjištěné ve více než 60 případech, mají přímou souvislost s tisíci paletami dietních nápojů, které byly poslány jednotkám při operaci Pouštní bouře. Nápoje ležely týdny na paletách pod žhnoucím arabským sluncem a jejich teplota přesahovala i 55°C. z nápojů se staly formaldehydové koktejly! Domů se vrátili se syndromem nemoci z Perského zálivu. Mnohé příznaky jejich nemocí se shodují s otravou aspartamem.

NSDA, sdružující 95% výrobců dietních limonád v USA, vznesla protest a 7. května 1985 byl aspartam oficiálně americkým parlamentem prohlášen za nestabilní látku. V protestu se praví, že většina aspartamu se po pár týdnech v horkém klimatu v dietních limonádách přeměnila na formaldehyd, metanol, kyselinu mravenčí, diketopiperazin, aspartylfenyla­lanin, beta aspartam, tyroxin, L dopamin, norepinephrin, epinephrin, phenylethylalanin, phenypyruvat a další jedovaté látky.

Když začal být aspartam přidáván do stovky různých výrobků, proběhla o tom zpráva v americkém kongresu. Metanol v aspartamu se mění na formaldehyd, a ten je zařazen ve stejné skupině jedů jako kyanid a arzenik. Bohužel potřebuje delší čas, aby tiše zabil. Je zodpovědný za některé druhy neurologických problémů – mění chemismus mozku.

Popularita aspartamu (NutraSweet) vzrostla díky americké posedlosti dietou. Protože je aspartam 200× sladší než cukr, je ho k přislazení poživatin potřeba podstatně menší množství. Toto výrobně velmi levné umělé sladidlo v nabídce supermarketů převažuje, hlavně v dietních potravinách.

Pokud si tisíce lidí stěžuje na sladidlo Aspartam, tak přinejmenším na něm něco není v pořádku. A pokud několik univerzit a lékařů nezávisle na sobě dojde ke stejným výsledkům, pak na tom již na 100% něco v pořádku není. A pokud sama velká FDA zveřejnila zdokumentovaných 92 symptomů, které vyvolává aspartam, tak na tom již zcela jistě něco bude.

Co se týče našeho bílého zlata (cukru) toto zlato je zlatem pro ty, kteří jej prodávají, nikoliv pro ty, co jej konzumují. Bílý cukr není nic jiného než čistá sacharóza, která tělu nepřináší nic jen bere vitamíny a minerály a narušuje hladinu cukru v krvi. Jediné, co je na ní příjemné, je sladká chuť. Ovšem v porovnání s aspartamem je vlastně neškodný.

Zpět na začátek »

Uberme množství cukru

A co diabetici, kteří cukr nemohou? Existuje rostlina STEVIA, jež sladí mnohonásobně více než cukr. Je k dostání ve formě práškové, tekuté a v tabletkách. Můžeme si ji vypěstovat i na zahrádce.

Drtivá většina lidí je zvyklá na příliš sladkou chuť a nahrazení cukru sladidlem není nic jiného než možnost dále „beztrestně“ mít ve stravě přespříliš sladkou chuť. Toto je bludný kruh. Zvykejme si na přirozeně sladkou chuť' ovoce, vychutnávejme si chuť nejen ovocných, ale i zelených čajů bez cukru (koneckonců čaj Bancha – připravený z nefermentovaných, tříletých, lehce opražených lístků čajovníku se ani osladit nedá – má potom odpornou chuť – ale bez cukru je velice lahodný) a zvyšujme svoji vnímavost k méně sladkým a přirozeně sladkým pokrmům.

V sladkých jídlech místo umělých sladidel je lepší ubrat množství cukru na únosnou mez – zpravidla zmenšit množství na polovinu, či třetinu, či je později připravovat s minimálním množstvím cukru, či bez něj – s použitím sladu. Nakonec, když se podíváte do receptu, kde se na půl kilogramu mouky přidává 30 dkg cukru, není to trochu moc? A vůbec, musíme do sebe denně lít litry těch barevných věcí, které se nazývají limonády? Určitě ne.

Tato cesta, myslíme, je tou zlatou střední cestou. Neřešit své chutě na sladké těmi bílými (a jak se dnes ukazuje) velice škodlivými náhražkami. Jsme děti přírody, používejme její dary, které zde rostly a snad ještě budou růst, pokud je genetická technologie nezpotvoří. Nenechme se manipulovat reklamou, která nás přesvědčuje o chemii, jako cestě nového tisíciletí. Tato investice se nám vrátí v podobě zdraví. Naše zdraví a zdraví našich dětí nemůže vyrobit, podplatit ani nahradit žádný chemický koncern…

Zpět na začátek »

KANDIDA – ČÍM DÁL VĚTŠÍ ZDRAVOTNÍ PROBLÉM

Stres není to nejhorší, s čím se dnes potýkáme. Jedním z největších zdravotních problémů dneška je přemnožení kvasinek (kandidóza).

K příznakům kandidózy patří alergie, krční infekce, otoky kloubů, výpadky paměti, opakované infekce vaginy nebo močového měchýře, gastrointestinální poruchy, jako jsou bolesti žaludku, zácpa, průjem, nadýmání, dále svědění kůže, akné, pálení a slzení očí, opakující se ušní infekce a ucpání nosu.

Kromě vyhubení přátelských střevních bakterií širokospektrými antibiotiky existuje několik dalších příčin kandidózy. Ženy, které dbají na štíhlou linii, si zpravidla neuvědomují, že v odtučněných produktech přijímají velké množství cukru. Příliš cukru v jakékoli formě, včetně ovoce a zpracovaných sacharidů, může způsobit přemnožení kvasinek v těle, stejně jako strava bohatá na obilniny s lepkem a potraviny obsahující kvasnice, například chléb, těstoviny, pivo, sójová omáčka, rajská omáčka, vinný ocet a sýry.

Nadměrnou produkci kvasinek mohou kvůli svému imunosupresivnímu vedlejšímu účinku vyvolat také antikoncepční pilulky, steroidy a jiné léky. Další příčinou kvasinkového bujení je nedostatek esenciálních mastných kyselin – už chápete, proč jsou důležité správné tuky ve stravě?

Ostatně japonští vědci zjistili, že kyselina olejová narušuje proměnu kvasinek v plísně. Tato mononenasycená mastná kyselina se nachází především v olivovém, světlicovém, avokádovém a slunečnicovém oleji a v menší míře potom v mandlích, meruňkových jádrech a kanolovém, arašídovém a sezamovém oleji. Esenciální mastné kyseliny také snižují propustnost životně důležitých tkání a orgánů a zabraňují kvasinkám pronikat z jejich normálního střevního nebo vaginálního prostředí do krevního oběhu. Extrémně nízkotučná strava může vytvořit ideální podmínky pro množení kvasinek, což její stoupenci očividně netuší.

Zdolání kandidy přirozenou cestou:
Kandidózu vyvolává nebo zhoršuje trvalé požívání potravin obsahujících zpracované sacharidy (pečivo, sušenky apod.) a cukr (cukrovinky, dorty, koláče, atd.). Takže navrhujeme, abyste obojí úplně vyloučili ze své stravy, a potom je znovu zaváděli jenom pomalu, pokud vůbec. Cukry jsou obsaženy rovněž v ovoci, ovocných šťávách, v melase, javorovém sirupu a medu, takže pozor i na tyto potraviny. Dále byste se měli vyhnout všem alkoholickým nápojům včetně vína a piva.

Pokud se lidé zotavují z kandidózy, měli by omezit příjem potravin obsahujících ocet (nakládané okurky, zelené olivy, hořčice, kyselé zelí a nakládaný křen). K dalším jídlům, jimž bychom se měli vyhnout, patří koření, sojová omáčka, naložené a uzené maso, houby, sýry a sušené a kandované ovoce. Kromě bakterie „Lactobacillus acidophilus“ přidávejte každý den do jídla česnek, nejlépe čerstvý (pokud ho máte doporučený ve své metabolické skupině).

Zpět na začátek »

Zdroj: Ordinace Hany Červenkové

Souvísející produkt

Momentálně nedostupné

Podobné články

Téměř vše o vitaminu D

Téměř vše o vitaminu D autor: RNDr. Petr Fořt, CSc., nutriční... celý článek

RAKOVINA – hrozba lidstva 21.století –...

RAKOVINA – hrozba lidstva 21.století – zachrání nás... celý článek

Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí...

Očkování, poruchy vývoje a imunity u dětí –... celý článek